Evides treedt toe tot de Zeeuwse samenwerking in de waterketen

Partijen werken samen om de afvalwaterketen (het geheel van riolering en zuivering) zo goed mogelijk te beheren. Dankzij deze samenwerking worden de kwaliteit van de waterketen gewaarborgd, de kwetsbaarheid van de organisatie verminderd en de stijging van de jaarlijkse kosten beperkt.
“Op dit moment zijn de jaarlijkse kosten van de waterketen 90 miljoen euro. Door samen te werken, beperken we deze kosten tot maximaal 100 miljoen euro per jaar in 2020. Als we niet samenwerken stijgen de kosten tot 112 miljoen euro. De SAZ+ levert een besparing op van 12 miljoen per jaar.” aldus de wethouder van gemeente Goes en voorzitter van de SAZ+, drs. Loes Meeuwisse.
Annette Ottolini, algemeen directeur Evides Waterbedrijf – drinkwaterleverancier in Zuidwest-Nederland en actief op het vlak van afvalwater en industriewater: “Met het toetreden tot de SAZ+ dragen wij bij aan een integrale visie op de waterketen en kunnen wij de inwoners en bedrijven in Zeeland ook in de toekomst op doelmatige wijze bedienen. Samen zoeken we naar manieren om de waterketen beter en duurzamer te maken.”
Twee zaken die al hoog op de agenda van de SAZ+ stonden, zijn het toekomstbestendig maken van de stedelijke omgeving en het verminderen van de hoeveelheid rioolvreemd water. Met het toetreden van Evides wordt aanvullend ook ingezet op de thema’s waterkwaliteit, beheer en onderhoud van ondergrondse infrastructuur (riolering en drinkwaterdistributie) en terugwinning van reststoffen.