Evides-terrein verontreinigd met PFOA: geen gevaar voor drinkwater

Al eerder werd bekend dat de Teflonafdeling van de DePont-fabriek zorgt voor de uitstoot van het schadelijke PFOA. Staatssecretaris Mansveld (infrastructuur en milieu) kondigde afgelopen najaar al een RIVM-onderzoek aan. Naar verwachting is dat onderzoek in maart afgerond.
Afgelopen week zoomde RTV Rijnmond en het Algemeen Dagblad in op de gevolgen van de verontreiniging voor drinkwaterbuur Evides. In de gemeenteraad stelde de PvdA hier vragen over. Wethouder Rik van der Linden gaf aan de resultaten van het RIVM af te wachten.

Veilig drinkwater
In een persbericht zet Evides uiteen zeker te weten dat er geen gevolgen zijn voor het drinkwater. Het bedrijf beaamt dat ook het grondwater op het Evides-terrein in Baanhoek verontreinigd is, maar benadrukt dat dit niet in contact staat met de drinkwatervoorraden en niet gebruikt wordt voor de drinkwaterzuivering.

Zuiveringslocatie Baanhoek gebruikt oppervlaktewater uit de Maas en grondwater uit diepe (tuusen de 80 en 140 meter) bronnen: Jeugddorp, Polder de Biesbosch en Kop van het Land. ‘De grondwaterwinputten zijn goed beschermd door een dikke kleilaag en qua ligging kan er geen afstromend water van DuPont/Chemours in terecht komen. Het oppervlaktewater dat wij voor de drinkwatervoorziening gebruiken komt niet uit de buurt van Dordrecht maar – via ondergrondse transportleidingen – uit de Maas bij de Biesbosch’, aldus het persbericht. 

Geen risico
Ook als er onverhoopt geen Maaswater uit de Biesbosch kan worden aangevoerd en Evides moet terugvallen op het achter Baanhoek gelegen spaarbekken De Grote Rug is er volgens Evides geen risico. Dit bekken ligt op NAP +2.70, beduidend hoger dan het grondwater op het terrein. Vervuiling van het lokale grondwater heeft volgens Evides daarom geen invloed op de waterkwaliteit in De Grote Rug.

Daarnaast kent Baanhoek ook een kleiner ontvangstbekken. Dit bekken heeft een niet-waterdoorlatende folielaag, waardoor het bekkenwater is afgeschermd van de bodem en het lokale grondwater.

Zuiveringslocatie Baanhoek   > foto Evides