Evides start drinkwaterproject voor binnenvaart havens Drechtsteden

Het drinkwaterbedrijf levert al meer dan 100 jaar betrouwbaar drinkwater in de Rotterdamse havens. Met de pilot wil Evides de behoefte aan drinkwater in de havens Drechtsteden in kaart brengen. Al geruime tijd wordt geen drinkwater meer geleverd aan de binnenvaart in dit gebied. Teamleider afdeling Scheepvaart van Evides Waterbedrijf, Theo Janssen: “We krijgen verschillende signalen over de behoefte aan drinkwater in dit havengebied”. Voorheen regelde gemeente Dordrecht de waterlevering. Janssen: “Evides wil deze dienstverlening nu gaan verzorgen. Tijdens de pilotperiode zal de vraag hiernaar duidelijk worden.” 

Drinkwater op afroep
De drinkwaterboot vaart twee dagen in de week, op maandag en donderdag, door de havens. Schippers kunnen drinkwater aanvragen via een speciaal telefoonnummer. Op afspraak vindt vervolgens de levering van drinkwater plaats. 
Schippers in de havens Drechtsteden kunnen het afgenomen drinkwater direct contant afrekenen of op rekening laten zetten. In het Rotterdamse havengebied zit het drinkwater dat Evides levert, inbegrepen bij de havengelden. In de havens Drechtsteden is dit niet de situatie.