Evides: ‘Drinkwater in Vlaardingen weer betrouwbaar’

Inwoners van Vlaardingen kunnen het kraanwater weer direct drinken. Volgens waterbedrijf Evides tonen diverse metingen aan dat de E.coli-bacterie niet meer aanwezig is en dat de chloordosering heeft gewerkt. De chloorsmaak en -geur verdwijnen nog verder in de loop van deze week.

In het weekend zijn tientallen watermonsters genomen in heel Vlaardingen, op verschillende dagen en op verschillende momenten. De resultaten van de snelle meting gaven nog geen eenduidig beeld, zodat Evides moest wachten op de meetresultaten van een langdurige kweekmethode. Deze methode zet de bacterie op kweek en kijkt of deze nog aanwezig én actief is. De resultaten van de langdurige kweekmethode kwamen op maandagmiddag 13 november beschikbaar en toonden aan dat de E.coli-bacterie is verdwenen. Dit betekent dat iedereen het kraanwater weer direct kan gebruiken om te drinken of eten mee te bereiden.

Leiding volgezet met chloor
Volgens het drinkwaterbedrijf zijn er aanwijzingen dat het is misgegaan bij werkzaamheden aan een grote toevoerleiding naar Vlaardingen. Evides heeft deze leiding inmiddels buiten gebruik genomen en de leiding is vervolgens afgesloten en volledig volgezet met chloor. Op dit moment krijgt Vlaardingen via een andere leiding haar drinkwater.

‘Uitzonderlijke situatie’
Evides spreekt van een ‘uitzonderlijke situatie’. “Jaarlijks voeren wij vele projecten uit aan ons 14.000 kilometer lange waterleidingnet”, stelt het bedrijf. “Daarbij werken we met uitgebreide hygiëne- en veiligheidsprotocollen en onder strikt toezicht. Helaas is in Vlaardingen toch ergens iets misgegaan. Wij beseffen dat dit tot overlast heeft geleid voor de inwoners en zoeken nauwgezet uit hoe deze situatie precies heeft kunnen ontstaan.”

Kookadvies en chloordosering
In het drinkwater van Vlaardingen werden woensdagochtend 8 november E.coli-bacteriën aangetroffen. In de volksmond heet dit ook wel de ‘poepbacterie’. Evides reageerde snel: via een publiciteitscampagne werd alle inwoners van Vlaardingen geadviseerd om het kraanwater drie minuten te koken voor het te gebruiken als drinkwater of om er eten mee te bereiden, en op 9 november werd gestart met het doorspoelen van het waterleidingnet met een lage dosering chloor. Chloor doseren is een efficiënte, effectieve en snelle manier om ervoor te zorgen dat alle bacteriën onschadelijk worden gemaakt.

Het kookadvies gold alleen voor drinkwater en voedselbereiding. Voor andere doeleinden – zoals (af)wassen en douchen – was het wel direct bruikbaar. Na zes dagen is dat kookadvies ingetrokken voor alle aansluitingen, met uitzondering van enkele bedrijven en organisaties die aan de Broekpolderweg liggen. Het gaat om de manege, scouting, volkstuintjes, Hockeyclub Pollux, Deltasport en Sportclub Victoria ’04. Deze liggen aan een leiding die volledig is geïsoleerd van de rest van Vlaardingen.