Evides opende in juli 2020 bij Rotterdam Europa’s grootste zonvolgende drijvende zonnepark. (foto: Evides).

Waterbedrijf Evides wil op de spaarbekkens in het Braakmangebied bij Hoek drijvende zonneparken bouwen. Het gaat in eerste instantie om een oppervlakte van dertig hectare, blijkt uit een besluit dat het Terneuzense college van burgemeester en wethouder. Het zonnepark zou later uitgebreid kunnen worden tot vijftig hectare staat in een artikel in PZC.

Het plan van Evides maakt deel uit van het project Zon op Water. Het waterbedrijf wil in 2025 de zuiveringsactiviteiten energieneutraal kunnen uitvoeren. Het voornemen is dit te realiseren onder meer met drijvende zonneparken op alle productielocaties.

Onderzoek effecten waterkwaliteit

In de zomer van 2020 opende het drinkwaterbedrijf ook al een groot zonnepark in Rotterdam. Daar vindt nu onderzoek plaats naar de effecten van het deels bedekken van het spaarbekken op de kwaliteit van het water. Hierbij wordt gekeken naar algengroei, de verspreiding van bacteriën uit uitwerpselen van vogels, de gevolgen van verminderde zonnestraling en de invloed van de wind.

Zonnepark op land

Bij de productielocatie in de Braakman nam het waterbedrijf in 2018 al een zonnepark op land in gebruik met een oppervlakte van 1,3 hectare. Dat was het eerste, wat grotere zonnepark in de gemeente Terneuzen.