Afgebeeld vlnr: Stephan van der Biezen, Eveline Buter, Wouter Bijman, Karin Sluis. (foto: Witteveen+Bos).

Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos krijgt vanaf april een driekoppige directie. Wouter Bijman start als algemeen directeur en Eveline Buter wordt directeur. De huidige algemeen directeur Karin Sluis treedt in april  terug, maar blijft wel werkzaam bij Witteveen+Bos. Directeur Stephan van der Biezen behoudt zijn functie, waardoor er vanaf april drie mensen aan het roer staan.

De verbreding van de directie van twee naar drie directeuren is, volgens Witteveen+Bos goed voor de algehele robuustheid en zorgt voor extra ruimte voor proactiviteit. Bijvoorbeeld voor deelname aan het maatschappelijke debat op kennisintensieve dossiers zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en circulair bouwen. Uitbreiding van de directie past ook bij de sterke groei van het bedrijf. Van 900 medewerkers in 2013 naar meer dan 1250 op dit moment.

Civiele techniek
Eveline Buter (1975) studeerde civiele techniek aan de TU Delft en zij heeft een brede achtergrond in watermanagement, maatschappelijke kosten-batenanalyses en energie(transitie). Zij was vijf jaar vestigingshoofd in Jakarta en leidde de afgelopen jaren de Product-Markt-Combinatie (PMC) Industrie en Energie. Wouter Bijman (1976) studeerde ook civiele techniek aan de TU Delft en heeft een brede achtergrond in waterbouwkunde, infrastructuur en mobiliteit, digitalisering en veiligheid. Hij leidde onder andere onze kantoren in Rotterdam, Kazachstan en Dubai.

Vitaliteitscurve
Bij Witteveen+Bos is statutair vastgelegd dat directeuren in het jaar waarin zij 55 worden, terugtreden uit de directie. Dit is gebaseerd op de vitaliteitscurve voor directeuren van dr. ir. A. Twynstra. Witteveen+Bos past deze regel sinds 1992 toe.