Evelien van der Kuil interim secretaris-directeur Het Waterschapshuis


Evelien van der Kuil interim secretaris-directeur Het Waterschapshuis

Evelien van der Kuil is per 1 oktober aangetreden als interim secretaris-directeur van Het Waterschapshuis. Zij vervangt de per 30 september op eigen verzoek teruggetreden secretaris-directeur Joris van Enst. Van der Kuil is werkzaam bij organisatie- en adviesbureau Twynstra Gudde en kent de wereld van de waterschappen vanuit eerdere opdrachten en als vorige werkgever. Het Waterschapshuis ondersteunt de ICT voor de 22 waterschappen. Het bevordert de samenwerking op ICT-gebied tussen de waterschappen en andere overheden en ondersteunt de waterschappen bij het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Doel is ook kostenbesparing op de ICT-uitgaven.