Snelle online detectie van enterococcen en de totale microbiële activiteit in water. Via een online monitoringssysteem de Grundfos BACMON wordt het aantal bacteriën in drinkwater gemeten. (foto: TKI Watertechnologie).

Van 2013 tot en met 2016 investeerde het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Watertechnologie in 115 projecten. Het gaat om initiatieven binnen de thema’s ‘resource efficiency’ (49), ‘smart water systems’ (35) en ‘sustainable cities’ (31). KWR Watercycle Research Institute was betrokken bij 21 projecten en publiceerde een evaluatie waaruit blijkt dat voor deze projecten vooral een technische toepassing binnen bereik komt.

In de rapportage, die is opgesteld door Stijn Brouwer, staat dat de kans op een succesvolle toepassing vooral in technisch opzicht groot is. Het vermarkten van nieuwe technologie lijkt lastiger voor met name kleinere projecten. ‘Bij projecten met een budget boven 200.000 euro lijken de kansen zowel technisch als economisch groter. Ongeveer 50% van de projecten heeft concreet zicht op (potentiële) afnemers’, concludeert de rapportage.

PPS-projecten
De evaluatie van KWR is een aanvulling op de topsectorbrede evaluatie van Dialogic. Sinds de aanvang in 2013 zijn via TKI Watertechnologie in totaal rond 150 PPS-projecten gestart. Jaarlijks worden er zo’n 30 nieuwe projecten toegekend. Het gaat om samenwerkingsprojecten waarin bedrijfsleven, kennisorganisaties en andere partijen meerdere jaren aan innovaties werken. De projectsommen van de KWR-projecten variëren van 34.000 euro tot 604.000 euro. Het meest kostbare project investeerde ruim zes ton in een effectief systeem voor het meten van verdamping.

Evaluatie
Bij de afronding evalueren de deelnemers het project volgens een vast protocol. Er wordt gekeken of de oorspronkelijke doelen zijn bereikt, of de technologie wordt toegepast door eindgebruiker, of er een markt is voor technologieleveranciers of er sprake is van kennisontwikkeling en disseminatie en hoe de samenwerking binnen het consortium is verlopen.

Besparingen
Uit de rapportage blijkt dat zes van de 21 projecten hebben bijgedragen aan een verbetering van de kwaliteit van water en/of milieu. Verder is er in de meeste projecten weinig bespaard op water en energie, maar wel op analysetijd, personeelskosten, onderhoudskosten, milieuschade en het gebruik van chemicaliën.

Topsector Water
Het TKI Watertechnologie kende tot en met 2017 voor Publiek-Private Samenwerking (PPS) in totaal ruim 22 miljoen euro aan subsidie toe. Het TKI Watertechnologie is een van de drie topconsortia binnen de Topsector Water. De overige TKI’s zijn Deltatechnologie en Maritieme Technologie.