Europese Raad wil harmonisatie van regelgeving voor chemicaliën in drinkwater

De Europese Raad wil een regelgevend kader met gezondheidskundige en hygiënecriteria voor materialen en chemicaliën die met drinkwater in contact komen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om leidingen in het distributienet of poederkool in zuiveringen. Momenteel verschillen de eisen per lidstaat en dat vindt de Europese Raad geen goede zaak.

De Europese Raad bepaalde 5 maart zijn standpunt over het voorstel tot herziening van de Drinkwaterrichtlijn. Deze richtlijn focust op de waterkwaliteit en de bescherming van de volksgezondheid.

Eén van de punten van het herschikkingsvoorstel is het actualiseren van de huidige normen voor waterkwaliteit, die meer dan 20 jaar geleden zijn vastgesteld. Het voorstel introduceert ook een op risico’s gebaseerde benadering voor de controle van de waterkwaliteit. Deze aanpak moet op de lange termijn de monitoringkosten verlagen en tegelijkertijd garanderen dat drinkwater van de hoogste kwaliteit is.

Vooruitgang in goede richting
Het voorstel van de Europese Raad is volgens Vewin op twee thema’s een stap in de goede richting. Zo is de brancheorganisatie content met de verdere uitwerking van de harmonisatie van de regelgeving rondom materialen in contact met drinkwater en de expliciete toevoeging hieraan van chemicaliën. Om de kwaliteit te kunnen controleren van alle materialen en chemicaliën die in contact komen met drinkwater – zoals de leidingen in het distributienet of poederkool in zuiveringen is volgens Vewin namelijk een regelgevend kader nodig met gezondheidskundige en hygiënecriteria.

Veel discussie tussen lidstaten
Deze vrij technische kwestie leidde volgens Vewin tot in de Milieuraad tot veel discussie tussen de lidstaten. Ondanks deze discussies kon de gemeenschappelijke positie op een ruime meerderheid rekenen. De Europese Commissie blijft volgens Vewin zeer sceptisch over het huidige compromis. De belangrijkste zorg van de Europese Commissie is dat de gevolgen van het gewijzigde voorstel onvoldoende helder zouden zijn, omdat de Commissie deze wijzigingen niet heeft meegenomen in haar impact assessment. De Europese Commissie verwacht daarom dat er in de volgende fase van het voorstel, bij de zogeheten ‘triloog’, de onderhandelingen tussen de Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement de tekst op dit punt nog wat bijgesteld wordt.

Verdere beperking informatieverplichtingen
Vewin is ook blij met de verdere beperking van de informatieverplichtingen, maar ontevreden met het behoud van uitbreidingen met onderwerpen die losstaan van de waterkwaliteit. De Drinkwaterrichtlijn richt zich op de waterkwaliteit en de bescherming van de volksgezondheid. Lidstaten moeten deze informatievoorziening over andere onderwerpen volgens Vewin zelf kunnen invullen.

Door de Europese verkiezingen in mei zullen de onderhandelingen tussen de Europese Commissie, het EP en de Raad over een politiek akkoord, naar verwachting pas aan het einde van het derde kwartaal van 2019 beginnen onder het Finse Raadsvoorzitterschap. Het Europees Parlement gaat volgens Vewin naar verwachting de stemming van 23 oktober 2018 bevestigen door middel van een nieuwe plenaire stemming in de laatste week van maart om de positie van het Parlement te versterken.

Lees hier het Vewin persbericht