Europese Investeringsbank steunt innovatie Vitens  

De lening van de Europese kredietverstrekker komt ten goede aan een vijfjarig investeringsprogramma van Vitens dat onder meer moderniseringen zal doorvoeren op het gebied van drinkwaterzuiveringen en drinkwaterproductielocaties in Flevoland, Freisland, Gelderland, Utrecht en Overijssel. Verder zal aandacht uitgaan naar distributienetwerken, sensoren en ondersteuningsinfrastructuur zoals beveiliging en kantoren.
 
Toekomstbestendig
“Met deze investering van de EIB kunnen wij ons inzetten om het Nederlandse leidingnet toekomstbestendig te maken, en werken we aan de duurzame drinkwaterinfrastructuur van de toekomst”, aldus Wolter Odding, directielid van Vitens.
 Vicepresident Pim van Ballekom van de EIB stelde verheugd te zijn te kunnen bijdragen aan de modernisering van Vitens. “Een netwerk als dat van Vitens behoeft constante modernisering om de kwaliteitstandaard zo hoog te houden, de EIB is verheugd daaraan te kunnen bijdragen. Het is een sterk bedrijf dat een belangrijke rol vervult in Nederland door miljoenen klanten te voorzien van kwalitatief hoogstaand en betrouwbaar drinkwater, vaak zonder dat mensen stilstaan bij de inspanningen die dat vergt.”
 
Joint-venture
De relatie van de EIB met Vitens gaat al enige jaren terug, in het verleden (2004 en 2009) werden al overeenkomsten voor in totaal 250 miljoen euro gesloten. Ook werkten de twee samen in een waterproject in Malawi. De internationale joint-venture Vitens-Evides International was daar betrokken bij de uitvoering van het water boards project in Lilongwe, waar een verbetering van de watervoorziening voor ongeveer anderhalf miljoen inwoners gerealiseerd.