Europese Investeringsbank ondersteunt investeringsprogramma Brabant Water

Het investeringsprogramma bestaat uit de verbetering en vernieuwing van installaties voor grondwaterbehandeling (productie- en wateronthardingsinstallaties) en uit herstel en vernieuwing van waterleidingnetten, watermeters en ICT-onderdelen. In het kader van dit programma gaat Brabant Water bovendien de ecologische voetafdruk van zijn productie-installaties verbeteren, door zonnepanelen en windturbines te installeren.

Continuïteit waarborgen
De investeringen zijn erop gericht de hoge kwaliteit van het drinkwater in de regio in stand te houden, alsmede de continuïteit van de drinkwatervoorziening te waarborgen voor de circa 2,5 miljoen inwoners van de provincie Noord-Brabant. Naast de moderniserings- en vernieuwingswerkzaamheden zijn er ook enkele infrastructurele uitbreidingen van het waterleidingsysteem gepland, die volgens Brabant Water een positief effect op de lokale werkgelegenheid zullen hebben.

De vicepresident van de EIB, Pim van Ballekom: “Niet veel mensen zijn zich ervan bewust hoeveel inspanning en investeringen het vergt om miljoenen consumenten elke dag van hoogwaardig drinkwater te voorzien. De EIB heeft in de afgelopen tien jaar bijna 800 miljoen euro geïnvesteerd in de watersector in Nederland, en is dus zeer aanwezig.”