Europese-inkoopprijs-2021
Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) wint de European Innovation Procurement Award 2021

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft de eerste prijs behaald van de Europese inkoopprijs, ofwel de European Innovation Procurement Awards 2021. Het waterschapsbedrijf werd geroemd om het inspirerende concept en de innovatieve slagkracht en ontving daarvoor een premie van 75.000 euro.

Het Waterschapsbedrijf ontvangt de prijs voor overheidsaankopen die zijn gericht op de ontwikkeling of de inzet van innovatieve oplossingen. Het ging hierbij om het concept Pre-Commercial Procurement & Public Procurement of Innovation (PCP & PPI). PCP & PPI is een vernieuwende wijze van aanbesteden die nieuwe spelers, waaronder het mkb, de mogelijkheid biedt om toegang te krijgen tot de markt. Daarnaast helpt het grotere bedrijven om innovatieve producten op de markt te brengen. Dit stimuleert grensoverschrijdende bedrijfsgroei en creëert nieuwe banen.

Transportsysteem

Het eerste project dat door WBL werd aanbesteed is het Digital Twin-transportsysteem, een big dataplatform. Dit platform brengt beter in kaart wat er door het riool stroomt, bijvoorbeeld de concentraties van het Covid-19-virus, PFAS en pesticiden. Ook leidingbreuken kunnen beter gedetecteerd worden in het rioolwater met deze innovatieve methode. Zo komt afvalwaterinformatie en de verspreiding van Covid-19 samen, maar er zijn nog meer toepassingen denkbaar.

Circulair

Geert Tummers, sectordirecteur Strategie & Innovatie van WBL, vertelde in zijn dankwoord dat de circulaire manier van werken om gezondheidsmetingen te kunnen verrichten ter verbetering van de situatie van het watergebied in al hun projecten kan worden toegepast. De door WBL ontwikkelde intelligente systemen sluiten hier goed bij aan.

Maive Rute, plaatsvervangend directeur-generaal interne markt, industrie, ondernemerschap en mkb bij de Europese Commissie, roemde WBL voor de innovatieve slagkracht en noemde het bedrijf een voorbeeld voor andere organisaties op het kritieke gebied van waterafvalbeheer.

De aanbesteding is zo vormgegeven dat WBL’s partners in de Limburgse waterketen hiervan gebruik kunnen maken zonder dat zij opnieuw moeten aanbesteden.

De Europese inkoopprijs

De European Innovation Procurement Awards worden uitgereikt aan de hoogst gewaardeerde publieke en private inkopers die gebruikmaken van innovatieve inkooppraktijken in heel Europa. De wedstrijd onderstreept het belang van een nauwe samenwerking tussen koper en leverancier om innovatieve oplossingen op de markt te brengen.