Het Europees parlement en de Europese Raad bereikten 18 december een akkoord over de herziene Drinkwaterrichtlijn. (foto: Diliff, Creative Commons BY-SA 3.0).

EurEau, de Europese federatie van drinkwaterbedrijven en waterbeheerders, heeft in de aanloop naar de Europese verkiezingen op 23 t/m 26 mei een ‘verkiezingsmanifest’ gepubliceerd. Doel is nieuwe Europarlementariërs te doordringen van het belang van degelijke Europese regelgeving op het gebied van water. Er moet meer worden gedaan om waterbronnen en milieu te beschermen, stelt EurEau.

‘We hebben behoefte aan een holistische benadering die bestaat uit Europese, nationale en lokale maatregelen om de uitdagingen die op ons afkomen, door steeds meer verontreinigingsbronnen maar ook door de klimaatverandering, effectief aan te pakken’, schrijft EurEau in het manifest. ‘Beleid moet worden gecoördineerd en bestaande beginselen, zoals verankerd in de EU-verdragen, volledig ten uitvoer gelegd. Want hoewel water van onschatbare waarde is, moet het betaalbaar blijven.’

25 Procent van de grondwaterreservoirs kampt met verontreiniging
De federatie – met de Nederlandse leden Unie van Waterschappen en Vewin – benadrukt dat in 2018 slechts 40 procent van de oppervlaktewaterlichamen in Europa een goede ecologische status behaalde. Tegelijkertijd vertoonde 25 procent van de grondwaterreservoirs op zijn minst enige verontreiniging. ‘Europese drinkwaterbedrijven en waterbeheerders behandelen het water om te voldoen aan ‘s werelds hoogste normen, zodat u er zeker van kunt zijn dat elke keer als u de kraan opendraait om een glas water te nemen, dat water van de hoogste kwaliteit is’, stelt EurEau. ‘We willen ook garanderen dat het water dat wordt teruggevoerd naar het milieu, het niet nadelig zal beïnvloeden. Om mensen en het milieu beschermd en gezond te houden, hebben we degelijke EU-wetgeving nodig.’

‘We staan voor grote uitdagingen’
EurEau wijst ook op de positieve effecten van het Europese waterbeleid, die zichtbaar zijn in de vorm van schoner zwemwater, meer leven en biodiversiteit in de rivieren en meren, en in de kwaliteit van het leidingwater. Maar dat alles staat volgens de federatie onder druk: ‘We staan voor grote uitdagingen. Er moet meer worden gedaan om onze waterbronnen en het milieu te beschermen en te behouden, omdat water wordt bedreigd door vele bronnen van vervuiling. Het ‘Control at Source Principle’ moet op de juiste manier geïmplementeerd worden, om te voorkomen dat verontreinigende stoffen in onze watersystemen binnendringen. Vervuilers moeten betalen om de vervuiling waarvoor ze verantwoordelijk zijn, te verminderen.’ Ook klimaatverandering speelt volgens de waterbeheerders een steeds grotere rol, omdat dit de waterkringloop en dus de waterveiligheid in gevaar kan brengen. ‘Al deze uitdagingen zullen van invloed zijn op onze watervoorraden, op hoe we omgaan met drink- en afvalwaterbehandeling en op de betaalbaarheid van waterdiensten’, aldus EurEau.

Komende periode wordt gestemd over update Europese waterwetgeving
De Europese verkiezingen eind mei zijn volgens de drinkwaterbedrijven en waterbeheerders een ideaal moment om dit alles (opnieuw) onder de aandacht te brengen. ‘Een groot deel van de Europese wetgeving op het gebied van water komt in aanmerking voor een update die onze beleidsmakers en wetgevers de gelegenheid biedt hun toewijding aan onze waterbronnen en milieubescherming te tonen’, schrijven ze in het manifest. ‘In de komende jaren zullen de verkozen leden van het Europees Parlement de mogelijkheid hebben om te stemmen over instrumentele waterwetgeving, zoals de Drinkwaterrichtlijn, en waarschijnlijk de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn Behandeling Stedelijk Afvalwater.’ De nieuw verkozen Europarlementariërs kunnen daarmee bepalen welke maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat chemicaliën de Europese watervoorziening binnendringen en welke investeringen nodig zijn om veilig en schoon water te leveren voor alle Europeanen en voor de komende generaties, stelt EurEau: ‘We hebben onze beleidsmakers nodig om wetgevende beslissingen te nemen die ons allemaal zullen blijven helpen, nu en in de toekomst.’

Lees meer over de wensen van de Europese federatie van drinkwaterbedrijven en waterbeheerders in het manifest ‘Water matters!’ (Engelstalig; 343 KB).