Frans Timmermans en Virginijus Sinkevičius presenteerden het actieplan woensdag 12 mei in Brussel. (foto: Claudio Centonze, EC - Audiovisual Service).

‘Op weg naar nul vervuiling van lucht, water en bodem in 2050’. Dat is het doel van een actieplan dat de Europese Commissie 12 mei presenteerde. Op het gebied van water wil Brussel in 2030 afval en plastic zwerfvuil op zee met 50% verminderen. Het aantal microplastics in het milieu moet in dat jaar met 30% verminderen. In 2050 moet alle vervuiling zodanig zijn verminderd dat het niet langer schadelijk is voor de gezondheid van mensen en ecosystemen.

Om een ​​gifvrije omgeving te creëren, wil het actieplan al het bestaande Europese milieubeleid met elkaar verbinden. Daarbij spelen digitale oplossingen een belangrijke rol. Vicepresident en trekker van de Europese Green Deal Frans Timmermans en commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij Virginijus Sinkevičius gaven 12 mei in Brussel een toelichting op de plannen. Zij gaven aan welke stappen er nodig zijn om in 2050 tot nul vervuiling te komen.

Betere handhaving

Een belangrijke sleutel tot het behalen van de doelen is de aanpassing van de Europese wetgeving op het gebied van afval. De Europese Commissie wil deze wetgeving aanpassen aan de principes van de circulaire economie. Een belangrijke stap want hergebruik van reststoffen is nu lastig. De Europese Commissie wil daarnaast ook de scores van EU-regio’s gaan bijhouden. En ze willen stakeholders verenigen in een Zero Pollution Stakeholder Platform. Verder gaat Brussel zich concentreren op de handhaving van EU-richtlijnen. Om dat te kunnen doen, willen ze de richtlijn milieucriminaliteit versterken, aldus het actieplan.

Nieuwe drinkwaterrichtlijn

Volgens de Europese Commissie biedt de nieuwe drinkwaterrichtlijn vanaf januari 2023 al een betere bescherming van de menselijke gezondheid dankzij strengere waterkwaliteitsnormen. Aangepaste regels voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), zoals hormoonverstorende stoffen en microplastics, zal in de meeste Europese lidstaten tot nog schoner kraanwater leiden.

Beoordelingen

De Europese Commissie zal tegen 2023 beoordelen of er ook nieuwe criteria moeten komen voor zwemwater. Op dit moment wordt de zwemwaterrichtlijn herzien. Bij de herziening van de richtlijn stedelijk afvalwater wordt gekeken of permanente monitoring van virussen in afvalwater zinvol is. ‘Dit zou ons kunnen bij nieuwe epidemische dreigingen’, stelt de Europese Commissie.

Minder chemicaliën en microplastics

Bij het moderniseren van alle water- en mariene wetten zal het verminderen van chemische verontreinigingen en microplastics centraal staan. Die aanpassingen zullen helpen om de kwaliteit van het water dat we drinken en de zeevruchten die we eten te garanderen. Brussel treft in de ‘van boer tot bord-strategie’ ook  maatregelen die de verontreiniging in voedselsystemen zullen verminderen. Zo zijn er nieuwe richtlijnen voor de Europese aquacultuur.

Bijwerken stoffenlijsten

Door de lijsten van probleemstoffen voor oppervlaktewater en grondwater te actualiseren, wordt de gezondheid van mens en natuur op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten beschermd. Tegelijkertijd zet Brussel zich in voor het realiseren van controlegebieden in alle EU-zeeën.

Kom in actie

“Om een ​​gifvrije omgeving te bieden voor mens en planeet, moeten we nu handelen. Dit plan zal ons helpen om daar te komen. Bestaande groene technologie kan helpen bij het verminderen van vervuiling en biedt nieuwe zakelijke kansen. De inspanningen van Europa om een ​​schonere, eerlijkere en duurzamere economie op te bouwen, moeten eveneens bijdragen tot het verwezenlijken van de ambitie om de vervuiling tot nul terug te brengen”, zei Timmermans tijdens de presentatie.