Europese Commissie wil betere uitvoering Kaderrichtlijn Water

Vella liet tijdens zijn openingsspeech weten dat hij niets ziet in nieuwe wetgeving. Hij legde de nadruk op een betere uitvoering van de huidige richtlijn. Vella gaf aan dat hij samen met de nationale overheden wil kijken hoe de doelen kunnen worden gehaald. “Wij moeten de monitoring en de assessment of waterkwaliteit verbeteren anders kan de planning serieus in de knel komen.” Een opmerking die voor Nederland relevant is omdat het monitoringsysteem ‘one-out-all-out’ voor Nederland bijzonder ongunstig is. 

Financiering
Als gevolg van de crisis hebben overheden niet voldoende kunnen investeren in het verbeteren van de waterkwaliteit. Vella gaf in zijn speech aan dat er voldoende financieringsmogelijkheden zijn.  Via Horizon 2020 (societal challenges) het European Innovation Partnership on Water is er 163 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek en innovatie, maar de grootste bijdrage verwacht Vella uit de private sector.