EU-commissaris Frans Timmermans presenteerde 1 februari het voorstel voor de herziening van de Europese Drinkwaterrichtlijn (foto: Europese Commissie).

De Europese Commissie heeft dinsdag 1 februari een herziening van de Drinkwaterrichtlijn uit 1998 gepresenteerd. In het voorstel staan normen voor nieuwe en opkomende stoffen waar nu geen normen voor bestaan om de drinkwaterkwaliteit te beschermen.

De herziening is onder meer een antwoord op het burgerinitiatief Right2Water: 1,6 miljoen Europeanen riepen de EU op om ervoor te zorgen dat iedereen in Europa toegang heeft tot drinkbaar water. In een persbericht stelt de Europese Commissie dat de meeste mensen in de EU een zeer goede toegang tot drinkwater van hoge kwaliteit hebben. Tegelijkertijd wijzen brancheorganisaties, zoals Vewin, er al langere tijd op dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen onder druk staat. Dat komt onder meer door het ontbreken van normen voor nieuwe en opkomende stoffen in de bronnen.

Nieuwe normen
In de bijlage van de nieuwe Drinkwaterrichtlijn zijn normen gepresenteerd voor nieuwe en opkomende stoffen, waaronder per-fluor alkyl stoffen, bisfenol A en nonylphenol. Daarnaast zijn risico-analyse en risico-management-activiteiten in de Drinkwaterrichtlijn ingebouwd, met ruimte voor de lidstaten om dit nader in te vullen. De Europese Commissie introduceert verder risico-gebaseerde analyses van waterwingebieden, drinkwaterproductie en distributie en binnen-installaties.

Meer kraanwater
Een andere belangrijke verandering in de wetgeving zorgt ervoor dat het publiek gemakkelijke, gebruikersvriendelijke toegang krijgt – ook online – tot informatie over het aanbod en de kwaliteit van het drinkwater in hun woonomgeving, om zo het vertrouwen in leidingwater te vergroten. De Commissie hoopt dat consumenten hierdoor meer kraanwater gaan drinken dan water uit plastic flessen, dat veel duurder is. Een lager verbruik van gebotteld water kan er volgens de Europese Commissie bovendien toe bijdragen dat de huishoudens in Europa meer dan 600 miljoen euro per jaar besparen.

Minder plastic
Wanneer de burgers meer vertrouwen in leidingwater hebben, kan dit volgens de Europese Commissie ook bijdragen aan de vermindering van afval van plastic waterflessen, en dus van zwerfvuil op zee. Plastic flessen behoren tot de meest voorkomende plastic wegwerpartikelen op de Europese stranden. Met de aanpassing van de Drinkwaterrichtlijn zet de Europese Commissie in haar ogen een belangrijke stap naar de verwezenlijking van de Europese strategie voor kunststoffen die op 16 januari 2018 is bekendgemaakt.

Reacties herziening
Vewin gaat de komende tijd het voorstel grondig bestuderen. Betrokkenen krijgen acht weken om te reageren richting de Europese Commissie op de voorgestelde herziening. Vervolgens stuurt de Europese Commissie de reacties op de herziening door naar de Raad van Ministers en het Europees Parlement, want zij zijn samen de Europese medewetgevers.
Vewin werkt in het traject van standpuntbepaling en lobby intensief samen met de Europese koepelorganisaties EurEau en CEEP. Vewin zal ook zelf de positie van de Nederlandse drinkwaterbedrijven onder de aandacht brengen van het Europees Parlement dat het voorstel dit jaar zal behandelen. Het EP zal na de beraadslagingen over het voorstel met de Raad van Ministers tot een akkoord moeten komen. Dit akkoord wordt niet voor het voorjaar van 2019 verwacht.