nieuw mestbeleid onvoldoende
Portret Carola Schouten voor Rijksoverheid.nl

De Europese Commissie heeft de Nederlandse aanvraag voor derogatie als onvoldoende beoordeeld. Brussel is onvoldoende overtuigd dat Nederland met het ingediende 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn alle doelen voor de Kaderrichtlijn Water zal halen. De Europese Commissie heeft Nederland niet geagendeerd voor het Nitraatcomité van 15 december. Daarom kan de volgende stap in de procedure om meer stikstof uit mest uit te mogen rijden nu niet worden gezet.

Dat schrijft minister Carola Schouten van het ministerie van LNV in een Kamerbrief. De minister hoopte in het Nitraatcomité van 15 december de volgende stap te kunnen zetten in de procedure die het agrariërs mogelijk moet maken om meer stikstof uit mest uit te mogen rijden. Om voor een derogatie in aanmerking te komen, moet een lidstaat vier Nitraatcomité’s doorlopen. In september vond de eerste bijeenkomst van het comité plaats. Tijdens de tweede presentatie op 15 december zou Nederland een presentatie houden over het gevoerde beleid. Maar dat gaat dus niet door.

Aanpak stikstof

Schouten sprak de afgelopen weken twee keer met Virginijus Sinkevičius, de Europees Commissaris voor Milieu, over de materie. Ze gaf aan dat Nederland voor de verbetering van de waterkwaliteit nadrukkelijk de verbinding zoekt met de integratie van waterkwaliteit in de structurele aanpak stikstof om doelbereik voor de waterkwaliteitsopgave in zicht te brengen. De minister heeft afgesproken dat haar opvolger het nieuwe kabinetsbeleid begin volgend jaar kan toelichten. Aan de hand daarvan kan de Europese Commissie dan bezien of er enige flexibiliteit in de procedure mogelijk is om in 2022 tot derogatieverlening te komen. In september liet de minister de Tweede Kamer al weten er meer maatregelen nodig zijn om doelen voor oppervlaktewater kwaliteit te halen maar dat wordt aan nieuw kabinet over gelaten.

Onzekerheid agrariërs

Onzekerheid over derogatie zorgt voor onzekerheid over de bedrijfsvoering van boeren en tuinders, meldt LTO Nederland. De brancheorganisatie overlegt 14 december met het ministerie van LNV om dit te bespreken. Derogatie is volgens LTO Nederland van groot belang voor de Nederlandse land- en tuinbouw, zowel voor de plantaardige als dierlijke sectoren. Derogatie is ook in belang van het milieu: de waterkwaliteit bij derogatiebedrijven is beter dan gemiddeld, stelt LTO Nederland.