Europees project ‘Waternomics’ gaat met behulp van ICT water besparen

Sander Smit van BM-Change is business designer in het project. Smit heeft zijn sporen verdiend in de ICT, maar is relatief onbekend in de watersector. Via een relatie in Griekenland werd hij benaderd voor deelname in het Europese waterproject. Hij zocht contact met Nick van der Giessen bij de TU Delft en zo raakte hij weer in contact met UNESCO/IHE in Delft. Het Nederlandse team werd ten slotte versterkt met sensorontwikkelaar VTEC uit Eindhoven. Het Waternomics consortium wordt geleid vanuit de nationale universiteit in het Ierse Galway. 

Op 26 en 27 februari vond de kick-off van Waternomics plaats in Ierland. 
Pilots
Waternomics kreeg in februari 2014 een subsidie van 2,9 miljoen euro vanuit het FP7–programma van de Europese Unie. Het totale budget voor de komende drie jaar is 4,3 miljoen euro. Het project bevindt zich op dit moment in de oriëntatiefase. In een later stadium realiseren de partners pilots bij huishoudens in Griekenland, op een vliegveld in Italië en bij publieke gebouwen in Sochaczew in Polen. 
Marktscan
Sander Smit heeft de afgelopen periode gesprekken gevoerd met diverse watergebruikers. Hij ging op bezoek bij chocoladefabrikant Mars, de Efteling en een klein familiehotel. “Over de uitkomsten kan ik nu nog weinig zeggen”, vertelt Smit. “Ik heb de interviews net achter de rug en moet daar nu een analyse van maken. Half juli presenteren we in Bari in Italië de eerste marktscan. Die scan moet input leveren voor de architectuur van de software. We zouden graag een app ontwikkelen waarmee het watergebruik kan worden beheerst. Voor de ontwikkeling van zo’n app kijken we met een schuin oog naar de energiemarkt. Daar zijn ze  al veel verder met dat soort toepassingen.”
Beïnvloeden watergebruik
BM-Change moet voorkomen dat de ontwikkelde app straks in de la beland. “Met de output van veel Europese projecten wordt in de praktijk weinig gedaan.” Door van meet af aan goed te kijken waar de markt behoefte aan heeft, moet dat in dit project worden voorkomen. De bedoeling is dat gebruikers zich bewust worden van hun waterverbruik en dat het waterverbruik door waterbedrijven kan worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door het flexibele beprijzen van water.  

Flexibel beprijzen
In Europa wordt naar schatting 20 tot 40 procent van het water verspild. Met behulp van ICT kan real-time kennis over de waterconsumptie en de watervoorraad worden gecombineerd en die informatiekan worden gebruikt voor flexibele prijsschema’s. In een hete, droge zomer ga je per liter water meer betalen dan in een natte winter. “Wij proberen nu eerst in kaart te brengen of de drinkwaterbedrijven belangstelling hebben voor een dergelijke aanpak”, besluit Smit.