Europees project INNERS afgesloten

Onder de paraplu van INNERS werkten elf partners (universiteiten, onderzoeksinstellingen, gemeenten en waterschappen) uit Nederland, Engeland, Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg samen aan het creëren van een nieuwe manier van denken over de stedelijke waterkringloop; als een systeem dat naast water ook energie transporteert. Doel is het terugwinnen en hergebruiken van energie uit afvalwater én het promoten hiervan.

Slotevent
Groot Salland organiseerde het eindevent samen met Waterschap Vallei en Veluwe, de andere Nederlandse partner binnen het INNERS-project. De circa 75 deelnemers kregen in het HOF-theater in Raalte met diverse workshops en interactieve discussies een gevarieerd programma voorgeschoteld waarin terug- en vooruit werd geblikt op de Europese onderzoeken naar  hergebruik van energie en warmte uit de stedelijke waterkringloop. Daarbij werden de ‘geleerde lessen’ gedeeld over de energiepotentie van afvalwater.

Deugd II
Waterschap Groot Salland was leadpartner van INNERS en nam zelf deel met twee projecten: Restwarmte rwzi Raalte, beter bekend als het zwembadproject, en DEUGD II. Dit is een vervolgstudie – samen met de gemeente Deventer – naar de technische haalbaarheid van duurzame energiewinning uit geconcentreerde (afval)stromen in Deventer. Onderzocht is of er meer energie uit het afvalwater te halen is als dit geconcentreerder (dus met minder gebruik van water) wordt ingezameld en wordt gemengd met groente- en fruitafval. Met DEUGD II (Duurzame Energiewinning Uit Geconcentreerde (afval)stromen in Deventer) is (praktijk)onderzoek gedaan naar het gescheiden inzamelen van afvalwater om zoveel mogelijk energie uit dit water te halen. Daardoor kan in de toekomst naast het winnen van energie uit afvalwater ook de nodige energie worden bespaard voor het zuiveren van afvalwater op de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Zwembadproject

Met het zwembadproject halen het waterschap en de gemeente Raalte warmte uit gezuiverd rioolwater en verwarmen daarmee het verderop gelegen zwembad Tijenraan. Warmte die eerder verloren ging, wordt zodoende hergebruikt. Daarnaast levert het per jaar 137.000 kilo minder CO2-uitstoot op en een  kostenbesparing voor het zwembad (de gemeente) van 25.000 euro.
Om de warmtewinning uit het gezuiverde rioolwater mogelijk te maken, wordt 40.000 liter water per uur vanaf de rwzi door een 600 meter lange leiding gepompt naar het verderop gelegen Tijenraan. Daar is buiten het zwembad een kelder gebouwd waarin alle energie-installaties zijn geplaatst. Via warmtewisselaars wordt 6 tot 7 graden Celsius aan het water onttrokken en via 4 warmtepompen verhoogd naar maximaal 43 graden Celsius. Vervolgens wordt met dit water de verschillende zwembaden in Tijenraan verwarmd.

Hergebruik bij nieuwbouw
Vanwege nieuwbouwplannen voor het zwembad is de oplossing van de externe kelder extra interessant, omdat de techniek straks makkelijker te verplaatsen is. Ook doet de gemeente alvast ervaring op met warmtewinning uit rioolwater. Hierdoor kan er bij het kiezen voor een verwarmingsinstallatie voor het nieuwe zwembad op basis van ervaringscijfers een goede afweging worden gemaakt.