Foto: Yulia Petrova

Nederland, Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden hebben bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een voorstel ingediend om de productie, de verhandeling en het gebruik van PFAS te verbieden.

Dat PFAS-verbod zou moeten worden opgenomen in REACH, de verordening van de Europese Unie over chemische stoffen. ECHA zal het gedetailleerde voorstel, een van de breedste in de geschiedenis van de EU, op 7 februari publiceren. De vijf landen hebben risico’s geconstateerd bij de productie, het in de handel brengen en het gebruik van PFAS. Die worden nu niet adequaat gecontroleerd en zouden volgens de landen in de hele EU plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (samen de Europese Economische Ruimte) moeten worden aangepakt. De Nederlandse waterschappen roepen al langer om een totaalverbod op PFAS.

Bewijs verzameld

Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden werken sinds 2019 samen aan een voorstel voor een Europees PFAS-verbod. De afgelopen drie jaar hebben de vijf landen onderzoek gedaan naar verschillende soorten PFAS, hun toepassingen en de risico’s die ze kunnen opleveren voor mens en milieu. Ze hielden twee openbare consultatierondes om bewijs te verzamelen over het gebruik van deze stoffen en onderzochten alle ontvangen informatie.

Volgende stappen

De wetenschappelijke comités voor risicobeoordeling (RAC) en voor sociaaleconomische analyse (SEAC) van ECHA zullen in maart controleren of de voorgestelde beperking voldoet aan de wettelijke vereisten van REACH. Als dat het geval is, zullen de comités beginnen met hun wetenschappelijke evaluatie van het voorstel. Op 22 maart start een consultatie van zes maanden. Tijdens een online informatiesessie op 5 april wordt het beperkingsproces uitgelegd aan geïnteresseerden die willen deelnemen aan de consultatie.
Tekst loopt door onder de illustratie

PFAS-verbod
Het tijdpad volgens ECHA (bron: ECHA).

Misschien meer tijd nodig

De adviezen van RAC en SEAC zijn normaliter klaar binnen een jaar na de start van de wetenschappelijke evaluatie, in overeenstemming met REACH. Maar gezien de complexiteit van het voorstel en de hoeveelheid informatie die van de consultatie wordt verwacht, hebben de comités mogelijk meer tijd nodig om hun advies af te ronden. Zodra de adviezen zijn goedgekeurd, worden ze naar de Europese Commissie gestuurd, die vervolgens samen met de EU-lidstaten een besluit neemt over een mogelijk PFAS-verbod.

Media-evenement

Voordat ECHA het voorstel van de vijf landen kan publiceren, moet het agentschap eerst de vereiste administratieve controles uitvoeren. Op 7 februari, bij de publicatie, organiseren de vijf landen een hybride media-evenement in Brussel.