Het Europees Parlement heeft 24 oktober met een aanzienlijke meerderheid gestemd voor een verbod op onkruidverdelger glyfosaat (355 tegen 204 stemmen). Het parlement wil dat glyfosaat vanaf december 2022 verboden is voor de landbouw in de Europese Unie. Het Parlement gaat hiermee tegen het voorstel van de Europese Commissie in om de vergunning voor glyfosaat van producent Monsanto met tien jaar te verlengen.

De Europese Parlementsleden stellen dat de EU een plan moet maken om stapsgewijs van het gebruik van glyfosaat af te komen. De parlementariërs willen eerst een volledig verbod op huishoudelijk gebruik. Vanaf 2022 wil het EP het gebruik in de landbouw verbieden wanneer biologische alternatieven beschikbaar zijn en werken voor onkruidbestrijding.

Niet-bindend
De resolutie van het Europees Parlement is niet bindend. De lidstaten stemmen woensdag 1 november over het voorstel van de Europese Commissie, maar zijn het niet met elkaar eens. Nederland steunt het voorstel van de Europese Commissie, maar de Fransen bleken vorige week fel tegen, meldt de NOS. Volgens hen is een termijn van drie jaar lang genoeg. Ook België, Oostenrijk en Italië hebben problemen met de vergunning van tien jaar.

Zorg
Een besluit over het middel is nodig omdat de vergunning voor het gebruik medio december afloopt. De risicobeoordeling voor de vernieuwing van de vergunning van het middel staat echter ter discussie. Zo kwamen het VN Agentschap voor Kankeronderzoek en de Europese agentschappen voor voedselveiligheid en chemicaliën tot verschillende conclusies wat betreft de veiligheid.

Twijfel
Verder zorgde het uitlekken van de ‘Monsanto Papers’, interne documenten van het Amerikaanse concern Monsanto dat eigenaar en producent is van Round Up (wat glyfosaat als hoofdbestanddeel heeft), onder de Europese Parlementsleden voor twijfel over de betrouwbaarheid van de onderzoeken naar het veiligheidsrisico van het middel. Het Parlement stelt dat de wetenschappelijke beoordeling van de middelen met het oog op goedkeuring van regelgeving door de EU uitsluitend gebaseerd mag worden op gepubliceerde, collegiaal getoetste en onafhankelijke studies gedaan in opdracht van bevoegde overheidsinstanties. EU-agentschappen moeten volgens de parlementariërs voldoende middelen krijgen om opdracht te kunnen geven tot dit soort onderzoek.

Vewin
Vewin ziet het besluit van het Europees Parlement als een stap in de goede richting voor de bescherming van drinkwaterbronnen, meldt de organisatie in een bericht op de website. Vewin wil niet dat glyfosaat terecht komt in de bronnen waar waterbedrijven drinkwater van maken. Glyfosaat en het afbraakproduct AMPA worden volgens Vewin al jarenlang in normoverschrijdende concentraties aangetroffen in het water van de Maas en Rijn. Dat levert een groot probleem op voor innamepunten voor drinkwaterproductie langs deze rivieren, stelt Vewin.