Europarlementariër Dantin pleit voor beheersbare kosten. (foto: Europees Parlement).

De nieuwe Drinkwaterrichtlijn moet betaalbaar en praktisch uitvoerbaar blijven. Dat stelden de Europarlementariërs van de commissie voor milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) tijdens een commissievergadering op 7 juni in Brussel.

De Franse Europarlementariër Michel Dantin maakte voor de commissieleden een concept-rapportage over het voorstel van de Europese Commissie voor de aangepaste Drinkwaterrichtlijn dat op 1 februari 2018 werd gepresenteerd. De nieuwe Drinkwaterrichtlijn wil onder meer criteria voor achttien opkomende stoffen toevoegen aan de oude drinkwaterrichtlijn. Daarnaast introduceert de Europese Commissie een risicogebaseerde benadering voor het garanderen van de kwaliteit van drinkwater en meer transparantie voor consumenten. Ook worden de regels voor materialen in contact met drinkwater uit de Drinkwaterrichtlijn geschrapt.

Kosten beheersbaar
Volgens Dantin van de Europese Volkspartij (EVP, Christen-Democraten) zijn de kosten van het frequenter monitoren van parameters niet goed doorgerekend. Daarnaast stelt hij voor om de risicogebaseerde aanpak van het huishoudelijk leidingnet alleen toe te passen voor kwetsbare doelgroepen zoals bejaardenhuizen, ziekenhuizen en crèches. Ook als het gaat om de toegang van drinkwater voor iedereen is het van belang om niet uit het oog te verliezen dat de waterrekening betaalbaar moet blijven, stelde Dantin.

Publieke consultatie
Tijdens de publieke consultatie voor burgers en belanghebbenden die tot eind maart duurde, werden ook kritische vragen gesteld over onder meer de kosten van de extra monitoring en de verbetering van de kwaliteit van de drinkwaterinfrastructuur. Uit de consultatieronde bleek bijvoorbeeld dat kleinere drinkwaterbedrijven door de toenemende kosten onder grote druk komen te staan.

Gratis drinkwater
De Europese organisatie voor drinkwaterbedrijven Eureau maakte een uitgebreid verslag van de Europese commissievergadering die op 7 juni plaatsvond. Zowel linkse als rechtse parlementariërs reageerden op de rapportage van Dantin en gaven een toelichting op welke amendementen/tekstwijzigingen zij overwegen in te dienen. Zo zijn verschillende rechtse politici van mening dat lidstaten en gemeenten zelf moeten beslissen over de toegang tot drinkwater en zij zien er ook geen heil in om gratis water beschikbaar te stellen.

Risicogebaseerde aanpak
Ook de Nederlandse vereniging Vewin is tegen een niet proportionele bemonsteringsfrequentie van het drinkwater omdat het kan leiden tot een onuitvoerbare situatie. Vewin pleit voor een risico-gebaseerde aanpak waarbij de monitoring zich richt op de parameters die het grootste risico vormen. Matjaž Malgaj van het Directoraat-Generaal Milieu reageerde op het commentaar van de parlementsleden namens de Europese Commissie. Hij gaf aan dat de Commissie gaat kijken naar de extra kosten van het vaker bemonsteren en stelde dat er op basis van de risicogebaseerde aanpak wellicht aanpassingen mogelijk zijn.

Procedure
Europarlementariers konden hun amendementen/tekstwijzigingen op het commissievoorstel tot woensdag 13 juni indienen en zullen op 10 september in Straatsburg over het voorstel stemmen. In de eerste week van oktober zal het volledige Europese Parlement stemmen. Naar verwachting zal de nieuwe Drinkwaterrichtlijn in het voorjaar van 2019 actief worden.