Het Europees Parlement accordeert wet hergebruik afvalwater. (foto: Europees Parlement).

Het Europees Parlement stemde dinsdag 23 oktober voor het voorstel van de Europese Commissie voor een Drinkwaterrichtlijn. Het voorstel was voorbereid door de Europese milieucommissie onder leiding van Europarlementariër Michel Dantin. De commissie plaatste bijna 900 aanvullingen bij het initiële voorstel. Vewin is voorzichtig positief over het oordeel van het Europees Parlement, maar vindt de informatievereisten over drinkwater buiten proporties.

In het Europees Parlement stemde 300 parlementariërs voor, 98 tegen en waren er 274 onthoudingen. Zodra de verantwoordelijke ministers in de 28 lidstaten kennis hebben genomen van het voorstel dat door het Europees Parlement is goedgekeurd start rapporteur Dantin met de onderhandelingen met de lidstaten in de Europese Raad. De Europese Commissie en het Europees Parlement willen nog voor de Europese verkiezingen van mei 2019 een akkoord bereiken, maar het is nog onzeker of de lidstaten snel genoeg een positie kunnen innemen over de Drinkwaterrichtlijn om dat mogelijk te maken.

Eisen voor materialen in contact met drinkwater
Vewin is van mening dat het Europees Parlement goede wijzigingen heeft aangebracht in de voorstellen van de Europese Commissie. Daarbij verwijst de Nederlandse vereniging van drinkwaterbedrijven naar de aanpassingen op het gebied van drinkwaterkwaliteit en het waarborgen van de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater. Volgens Vewin is ook de link met de Kaderrichtlijn Water zeer positief en is het een goede zaak dat het Europees Parlement geharmoniseerde minimum hygiëne-vereisten vraagt voor materialen die in contact komen met drinkwater.

Indicator-parameters blijven bestaan
Verder is Vewin blij met het besluit van het EP de zogenaamde ‘indicator parameters’ te behouden. Dit zijn parameters die gebruikt worden voor de controle van het productieproces. Ze zijn belangrijk om de link tussen de kwaliteit van de drinkwaterbronnen en de drinkwaterkwaliteit te kunnen leggen en om het drinkwaterzuiveringsproces optimaal te kunnen sturen. In het initiële voorstel van de Europese Commissie waren deze indicatorparameters geschrapt.

Transparantie is buiten proporties
De informatievereisten die het EP overneemt uit het voorstel van de Europese Commissie vindt Vewin echter buiten proporties. “Rapporteren over tarieven, lekverliezen en organisatie is een goede zaak maar hoort, zoals als nu het geval is, binnen de lidstaten te gebeuren. Deze eisen hebben niets met drinkwaterkwaliteit en gezondheid te maken en horen niet thuis in de Drinkwaterrichtlijn”, aldus een woordvoerster van Vewin.

Lekverliezen
De Europese milieucommissie heeft aan de voorstellen toegevoegd dat de lidstaten moeten rapporteren over de lekverliezen. Een voorstel voor het verplicht monitoren van energieverbruik sneuvelde 10 september tijdens een stemming in de milieucommissie.

Procedure
Eurocommissaris Frans Timmerman presenteerde het voorstel voor de herziening van de Drinkwaterrichtlijn op 1 februari 2018. Na die presentatie reageerden 457 stakeholders op de plannen. Vooral kleine waterbedrijven maakten zich zorgen over de strengere regels. Het verbeteren van de waterinfrastructuur, extra monitoring en online transparantie zou voor de kleinere bedrijven niet haalbaar zijn.