Europa kiest voor innovatief aanbesteden

In de Nederlandse watersector wordt al langer gepleit voor verruiming van de aanbestedingsregels. De afzonderlijke lidstaten zijn vrij om de nieuwe richtlijnen naar nationale wetgeving.