WHO pleitte vorig jaar voor meer onderzoek naar stukjes microplastic in drinkwater. (foto: University of Newcastle, Maddison Carbery).

Het EU-wetsvoorstel om microplastics in onder meer cosmetica en verf te verbieden, kan de waterverontreiniging juist verergeren. Dat schrijft de Europese milieuorganisatie EBB op de website. Er zijn twee redenen voor zorg: het wetsvoorstel verbiedt microplastics op zijn vroegst in 2030. Daarnaast zet het voorstel volgens de EEB de deur open voor de chemische industrie om microplastics te vervangen door nanoplastics.

De EU belooft de vervuiling door microplastic aan te pakken omdat wetenschappers waarschuwen dat de situatie uit de hand loopt en binnen een eeuw een ‘wijdverbreid risico’ zal zijn, schrijft het EEB. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) stelde eerder voor om alle microplastics die bedrijven toevoegen aan onder meer cosmetica en verf te verbieden.

Het verbod zou er volgens het EEB voor zorgen dat er jaarlijks 10.000 tot 60.000 ton plastic minder in het milieu terechtkomt. Het ECHA-voorstel definieert microplastics als materialen die bestaan uit vaste polymeerhoudende deeltjes met een diameter kleiner dan 5 mm, waaraan mogelijk additieven of andere stoffen zijn toegevoegd.

Reactie Cefic

De koepelorganisatie van de Europese chemische industrie Cefic benadrukte eerder in een reactie aan Chemical Watch de noodzaak van wetenschappelijk bewijs over de gevaren en risico’s van opzettelijk toegevoegde microplastics om het beperkingsvoorstel te rechtvaardigen. Volgens de organisatie moet het zich concentreren op die gebieden waar ‘onaanvaardbare risico’s’ duidelijk zijn geïdentificeerd, zoals vereist onder de Europese stoffenwetgeving REACH.
Maar dit is nog niet gebeurd en ‘beschikbaar wetenschappelijk bewijs is nog in ontwikkeling’, voegde Cefic eraan toe. Bovendien moet de impact van microplastics op water of bodem ‘verder worden onderzocht en vervolgens gereguleerd’, daarbij verwijzend naar een rapport van Science Advice for Policy van European Academies.

Nanoplastics

Het voorstel zet volgens de EEB de deur open voor de chemische industrie om microplastics te vervangen door nanoplastics. ECHA erkent volgens het EEB dat nanoplastic een ‘gevaar’ is en kan ‘leiden tot een groter potentieel voor schadelijke effecten en bioaccumulatie’. Nanoplastic kan volgens het EEB schadelijker zijn voor de gezondheid van mens en dier omdat het gemakkelijker naar binnen kan komen en levende cellen kan beschadigen. Nanoplastic is vooralsnog uitgesloten van het verbod.