EU stelt besluit glyfosaat uit

De deskundigen komen opnieuw bijeen in mei. In juni moet er een besluit liggen.

Het meest bekende glyfosaat bevattende onkruidbestrijdingsmiddel is Roundup van de Amerikaanse fabrikant Monsanto. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het waarschijnlijk kankerverwekkend. Ander onderzoek spreekt dit weer tegen.

Glyfosaat kan via oppervlaktewater en grondwater in de bronnen van drinkwater terecht komen. De drinkwaterbedrijven moeten vervolgens extra inspanningen verrichten om het middel tijdens het productieproces van het drinkwater weer uit het oppervlakte- of grondwater te zuiveren.
Vewin spreekt zich daarom al langer uit tegen het gebruik van glyfosaat.

Meer duidelijkheid
Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) gaf aanvankelijk aan om het standpunt van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) te volgen. Het Ctgb is voor verlenging van de toelating.
Een meerderheid van de Tweede Kamer gaf echter aan dat Nederland tegen zou moeten stemmen. Van Dam zegde daarop toe eerst meer duidelijkheid te willen over de schadelijkheid en om een verlenging nu nog niet te steunen.

Een actie van voedselwaakhond Foodwatch tegen de toelating van glyfosaat voor de komende tien jaar is de afgelopen tijd door meer dan 100.000 mensen ondertekend.Sommige tuincentra in Nederland zijn gestopt met de verkoop.

Verbod
Tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) Gewasbeschermingsmiddelen op 2 maart riep Grashoff (GroenLinks) in een motie op tot een verbod op het gebruik van chemische onkruidbestrijding op verhardingen door particulieren. Staatssecretaris Martijn van Dam gaf tot tevredenheid van Vewin aan dat dit verbod al is toegezegd door staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu). In de landbouw mag het vooralsnog gewoon gebruikt worden, mogelijk dus nog vijftien jaar langer. In februari bracht Greenpeace naar buiten dat de verkoopcijfers van glyfosaat in Nederland vijf keer hoger liggen dan uit cijfers van het CBS zou blijken. Ook