QM Environmental Services Nederland levert al meer twee decennia lang innovatieve oplossingen voor diverse uitdagingen in de biologische afvalwaterzuivering en grondwatersanering. Onze oplossingen op het gebied van afvalwaterzuivering zijn, waar mogelijk, gericht op het aanpakken van de oorzaak van het probleem en niet op symptoombestrijding.

Hiervoor gebruiken wij MicroCat microbiële formuleringen die ingezet worden voor op- en herstart van biologische zuiveringsinstallaties en bij het verhelpen en voorkomen van operationele problemen zoals:
• slechte CZV/BZV verwijdering;
• licht slib en slechte slibbezinking;
• geur en corrosie als gevolg van H2S;
• vetophoping;
• slechte nitrificatie;
• slechte afbraak van persistente organisch chemische verbindingen en microverontreinigingen.

Daarnaast levert QM Dry Vapour Unit ontgeuringstechnologie voor atmosferische geurcontrole en QM-Bioactivatoren voor het optimaliseren van de biologische activiteit in awzi’s. QM maakt gebruik van haar eigen laboratorium voor het uitvoeren van afvalwateranalyses en haalbaarheidsonderzoeken. Het voordeel van deze aanpak voor u is dat uw afvalwaterzuivering weer optimaal gaat presteren.

QM Environmental Services Nederland deelt tijdens de Aqua Nederland 2023 een stand met Macero BV. Macero vertegenwoordigt de MicroCat-producten die toegepast worden in rioleringsnetwerken voor het voorkomen van vetverstoppingen in rioolbuizen en gemalen en voor het voorkomen van H2S-vorming in deze systemen.

QM-producten die u kunt vertrouwen, ervaring waarop u kunt bouwen!!

www.qmes.nl

Standnr. J.113