Ernest de Groot krijgt Unie-penning

Dagelijks bestuurslid Ernest de Groot van waterschap Aa en Maas kreeg op 7 juli uit handen van dijkgraaf Lambert Verheijen de zogenoemde Unie-penning. Dat is een onderscheiding van verdiensten voor waterschapbestuurders. Ernest de Groot komt uit Uden en is vanaf het begin van de fusie tussen de waterschappen Aa en Maaskant bestuurlijk actief. In het Dagelijks bestuur van Aa en Maas heeft De Groot onder meer in portefeuille het beleid rondom de Peelvenen, waterkwaliteit in landelijk- en stedelijk gebied, beekherstel, recreatie en recreatief medegebruik. Verder is De Groot de gebiedsbestuurder voor het district Boven Aa (Deurne) en in die rol zeer actief betrokken bij de weerdialoog met de gemeente Someren.