Erepenning Wetterskip Fryslân voor Foeke de Wolf

Erepenning Wetterskip Fryslân voor Foeke de Wolf

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft de erepenning van Wetterskip Fryslân toegekend aan Foeke de Wolf (83) uit Grou. Hij ontvangt de erepenning wegens zijn uitzonderlijke en jarenlange betrokkenheid bij het waterbeheer in Fryslân. De erepenning is woensdagavond 25 maart 2015 uitgereikt door dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân tijdens de laatste vergadering van het huidige algemeen bestuur in Gebouw Crystalic in Leeuwarden. De uitreiking van de erepenning is hoogst uitzonderlijk. Dit gebeurde slechts drie keer eerder. De dragers mogen zich ereburger van Wetterskip Fryslân noemen.