vrijdag, maart 31, 2023

EnviroChemie

EnviroChemie is een leidende Europese installatiebouwer op het gebied
van industriële afvalwaterzuivering, proceswaterbereiding en energiewinning uit industrieel afvalwater. Gedurende jarenlang onderzoek en ontwikkeling hebben wij onze eigen technologielijn ontworpen, welke wij in grote getale wereldwijd hebben geleverd.

Ons leveringspakket bestaat uit demi-waterinstallaties, ultra-puur water installaties, chemisch-fysische flocculatie installaties, (o.a. Split-O-Mat), flotatie installaties (o.a. Lugan), biologische zuiveringsinstallaties en verschillende membraanfiltratie installaties.

Het bedrijf uit Haarlem houdt zich bezig met actuele water en afvalwaterproblematiek. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • De ontwikkeling van nieuwe processen voor de verwijdering van API’s (Activated Pharmaceutical Ingredients) uit afvalwater. Hiervoor wordt de nieuwe Envochem® AOP technologie ingezet. Deze Advanced Oxidation Technologie is uitermate geschikt voor de verwijdering van niet afbreekbare toxische stoffen, zoals vluchtige organische stoffen, uit afvalwater. De techniek kan tevens worden ingezet bij de behandeling van gefiltreerd afvalwater om chemische verontreinigingen verder te reduceren tot onder de lozings norm.
  • Voor de farmaceutische industrie en gezondheidsinstellingen heeft EnviroChemie, voor het doden van bacteriën, virussen en prionen, speciale installaties in het programma waarbij afvalwater door middel van thermische desinfectie installaties kan worden gesteriliseerd. Deze installaties kunnen volledig worden gevalideerd.
  • Voor ziekenhuizen zijn speciale betij-systemen ontwikkeld waarbij het radioactieve afvalwater vanuit quarantaine afdelingen kan worden opgevangen en gevalideerd kan worden gebufferd en na de betijtijd kan worden geloosd. Het nieuwe Biochroma proces behandelt het vrij komende radioactieve afvalwater en houdt alleen de radioactieve
    stoffen vast. Het gereinigde water kan direct worden geloosd. Groot voordeel hiervan is dat dit nieuwe proces minder dan de helft aan ruimte benodigd.
  • In het kader van een onderzoeksprogramma is een nieuwe techniek voor de verwijdering van microplastic uit afvalwater ontwikkeld. EnviroChemie maakt hiervoor gebruik van een speciale flotatie installatie in combinatie met een combinatie van organische flocculanten. Met deze techniek kan 99,9 % rendement worden bereikt.
  • Behalve een betrouwbare levering van de vereiste waterkwaliteiten, vragen klanten tegenwoordig wereldwijd naar energie-efficiënte en duurzame concepten voor water- en afvalwaterbehandeling. Bijvoorbeeld met installaties voor de recycling van water of de regeneratie van afvalwater. Of indien bedrijven energie willen besparen door een warmteterugwinningsconcept te implementeren of energie uit afvalwater te genereren. EnviroChemie gebruikt hiervoor uitsluitend energie-efficiënte componenten voor haar afvalwatertechnologie

Tijdens de levensduur van de waterbehandelingsinstallaties biedt EnviroChemie haar klanten een omvangrijk spectrum van services aan: service en onderhoud, levering van verbruiksmiddelen, procesoptimalisatie tot en met volledige aanpassing, modernisering van installaties of compleet installatiebeheer. Als het in de industrie om proceswaterbereiding, waterrecycling en afvalwaterzuivering gaat is EnviroChemie bedrijf uw partner.

Meer informatie:
www.envirochemie.nl
sales-benelux@envirochemie.com

Specialisme

Afvalwaterbehandeling

Watercirculatie

Industriële installaties

Adres Waarderweg 52c, 2031 BP Haarlem
Telefoon +31 23 5345405
Email sales-benelux@envirochemie.com
Website www.envirochemie.nl
Social media kanalen Facebook | Linkedin | twitter

Onbeperkt premium artikelen voor € 15,- per jaar

X