EnviroChemie ontvangt de opdracht van een vruchtensap producent voor een biologische afvalwaterbehandeling met biogaswinning

Een productie uitbreiding heeft de vergroting van de huidige biologische afvalwater-zuiveringsinstallatie noodzakelijk gemaakt. 

EnviroChemie kon met haar, op belangrijke aspecten gepatenteerde Biomar AHPx hoogrendementsreactorsysteem de klant overtuigen van de technologie waarbij niet alleen afvalwater wordt gezuiverd maar tevens biogas wordt gewonnen. Het ruwwater wordt met de hoogrendementsreactor voorbehandeld. Het bij de biologische proces gegenereerde biogas wordt geprepareerd en gebufferd, waarna het in een warmtekrachtcentrale kann worden opgewaardeerd. Het voorgezuiverde afvalwater wordt vervolgens in een aerobe zuiveringsinstallatie nabehandeld en vervolgens in het gemeentelijke riool afgelaten. 

Omdat het bedrijf zich in de nabije omgeving een woonwijk bevindt stelde de klant zeer hoge eisen aan de geur- en geluidsbescherming. De nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt door EnviroChemie, tijdens normale bedrijfsvoering van het appelsapbedrijf, in drie bouwfasen “turnkey”  opgeleverd. De installatie dient voor de nieuwe appelcampagne in het najaar van 2016 bedrijfsklaar zijn. Voor het proces werden door de klant ook de hoogste kwaliteitseisen gesteld aan de automatiseringsgraad en de bedrijfszekerheid. 

3 D weergave: Bij de slanke anaerobe Biomar AHPx reactor, wordt het afvalwater met een gepatenteerd proces voorbehandeld en vervolgens wordt er biogas gegenereerd. 

 

(Persbericht EnviroChemie, februari 2016)