EnviroChemie bv

Standnummer: 318

Nieuwe E-FLO Dr. Baer Electroflotatie
Daar waar normale afvalwaterzuiveringinstallaties niet meer functioneren, brengt EnviroChemie de nieuwe E-FLO Dr. Baer Electroflotatie op de markt. Hoge watertemperaturen, welke voor drukontspannings flotatie installaties limiterend zijn, zijn bij dit nieuw ontwikkelde proces juist voordelig. De installaties zijn bijzonder geschikt om sterk tenside- en oliehoudende proceswaterstromen te zuiveren. De door EnviroChemie nieuw ingevoerde electroflotatietechniek functioneert met microfijne waterstof- en zuurstofbelletjes. De gasbelletjes realiseren een zuivere
fasengescheiden, floterende laag van olie-, vet-, en tensidemengsel, welke vervolgens van het oppervlakte wordt gezogen.

EnviroChemie bv
Waarderweg 52c
2031 BP Haarlem
Telefoon: (023) 5426913
email: sales@enviro-chemie.nl
website: www.envirochemie.nl