Groepsfoto van een bezoek van vertegenwoordigers van het ministerie van I&W en RIVM op uitnodiging van ENVAQUA, FME en gastheer Duijvelaar Pompen in oktober 2017 (foto: ENVAQUA).

Nederlandse bedrijven die producten produceren die met drinkwater in aanraking komen, hoeven in Europa voortaan niet meer aan verschillende regels en certificeringen te voldoen. Frank Buijs, directeur van de vereniging voor water- en milieutechnologie ENVAQUA, is blij met de wederzijdse erkenningsregeling die in de tweede helft van 2018 ingaat.

Europese landen stellen hoge eisen aan drinkwaterkwaliteit. Daarom moeten producten van bedrijven die met drinkwater in contact komen aan strenge eisen voldoen. Zo willen de landen voorkomen dat consumenten schadelijke stoffen opnemen via drinkwater. Hierbij gaat het om een scala aan producten, van drinkwaterkranen tot brandslangen. Buijs benadrukt dat de kans dat consumenten met gevaarlijke stoffen in contact komen voor een groot aantal producten minimaal is. “Waarom moet bijvoorbeeld aan brandslang aan dezelfde strenge eisen voldoen?”, onderbouwt hij met een voorbeeld.

Verschillende eisen
Daarnaast moeten producenten in Europese landen overal aan verschillende wettelijke eisen en certificeringen voldoen. Dat leidt tot hoge kosten en administratieve lasten voor bedrijven die drinkwaterproducten aan meerdere landen leveren. Buijs: “Zo moet een grote Nederlandse producent van industriële pompen per land op ieder onderdeel een andere kit aanbrengen. Aan dit soort situaties willen we einde maken.”

Lobbytraject
Daarom is ENVAQUA vier jaar geleden met FME en andere branches een Europees lobbytraject gestart om deze belemmeringen weg te nemen. Hierbij werden de organisaties gesteund door het RIVM en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze inspanningen hebben nu tot resultaat geleid. Buijs: “EU-rapporteur Michel Dantin heeft afgelopen laten weten achter de Nederlandse aanpak te staan. Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn ook overtuigd. In de tweede helft van het jaar verwacht ENVAQUA dat een wederzijdse erkenningsregeling in zal gaan. Deze regeling maakt het voor onze leden eenvoudiger om hun producten in verschillende Europese landen af te zetten.”