onttrekkingsverbod
Foto: Aa en Maas.

Na de droogte in augustus is het weerpatroon afgelopen week in positieve zin veranderd. De regen lost de droogte niet op, maar laat het waterpeil in beken, sloten en rivieren wel licht stijgen. Sommige waterschappen laten een deel van de eerder ingestelde droogtemaatregelen los. Juist nu is het belangrijk om het water vast te houden.

September is nu al een natte maand in vergelijking met het langjarig gemiddelde, meldt Alphons van Winden op waterpeilen.nl. Alleen in het uiterste oosten, vooral in Overijssel en Groningen, viel veel minder regen en houdt de droogte nog even aan.
Afgelopen week leverde een regenfront op veel plaatsen meer dan 2 cm regen op. Alphons: “In Zeeland viel lokaal meer dan 10 cm regen; uit Terneuzen kwamen er zelfs metingen van 15 cm. Binnen één dag zijn dat zeer uitzonderlijke hoeveelheden, die volgens de statistiek maar eens in de 1.000 jaar op kunnen treden. Vanwege de klimaatverandering is die statistiek trouwens wel aan het schuiven.”

Waterstand Rijn

De waterstand van de Rijn schommelde rond de 7 meter afgelopen week, maar is weer langzaamaan aan het stijgen. De komende dagen komt er iedere dag een cm of 10 bij. De afvoer gaat naar ca 1150 m³/s, wel nog ruim onder het langjarig gemiddelde van 1.650 m³/s.

Maasafvoer stijgt kort

Door een aankomend flink regengebied in de Ardennen deze week, stijgt voor het eerst sinds midden april de Maas zeker tot 100 m³/s en mogelijk zelfs tot 200 m³/s op 15 september. Daarna daalt de afvoer wel weer tot rond de rond de 50 m³/s.

Stop op urenverbod oppervlaktewater

In sommige regio’s zijn enkele droogtemaatregelen versoepeld. Waterschap Brabantse Delta kondigt aan te stoppen met het urenverbod voor gebruik van oppervlaktewater vanaf 13 september. Vanaf 6 september was het urenverbod al versoepeld en mocht er in de ochtend wel weer oppervlaktewater worden gebruikt. Op 9 augustus was het urenverbod voor water uit sloten, beken en rivieren in de regio ingesteld.
De totale onttrekkingsverboden vanuit oppervlaktewater blijven wel gelden. De Marksluis in Oosterhout, waarmee extra water het Markkanaal instroomt en zo de vorming van blauwalg vermindert, gaat dicht. Op 10 augustus was deze sluis op verzoek van het waterschap geopend door Rijkswaterstaat.

Onttrekkingsverboden Overijssel opgeheven

Ook heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de verboden voor het onttrekken van oppervlaktewater voor de aanvoergebieden Vecht-Twentekanalen en Staphorst-Nieuwleusen opgeheven. In beide wateraanvoergebieden mag weer water uit sloten, weteringen, beken en kanalen worden gebruikt voor het beregenen van bijvoorbeeld akkers en weilanden. Het verbod was op 22 augustus ingesteld.

Veluwemeer

Tenslotte hoeft Waterschap Zuiderzeeland geen water meer naar het Veluwemeer te pompen, omdat het waterpeil weer naar normaal is. Afgelopen vier maanden was het door de droogte nodig om extra water in het Veluwemeer te pompen voor behoud van een goed waterpeil en een goede waterkwaliteit.