“Eliquo focust op energiezuinige, grondstofproducerende, communale afvalwaterzuiveringen”

Door: Esther Rasenberg
Waarom was een overname nodig?
“Door de overname van de activiteiten in Nederland kan de Eliquo Water Group de onderscheidende positie in de publieke water-en rioolzuiveringsmarkt internationaal verder uitbouwen. Nu wordt de kennis en ervaring van 1500 gerealiseerde projecten in onder meer Duitsland, Luxemburg en Zwitserland gebundeld.”
Waarop gaat Eliquo Water en Energy zich in de toekomst richten?
 
“Wij hebben de afgelopen jaren de competentie ontwikkeld om in de conceptuele fase energieneutrale en grondstof producerende waterzuiveringen te ontwikkelen, deze te voorzien van onze sleuteltechnologieën en vervolgens als integraal project realiseren. Deze specifieke toegevoegde waarde waren reden voor de nieuwe investeerder SKion, om het voormalige SH+E Nederland BV ook op te nemen binnen de Eliquo Water Group.”
 
Nederland moet binnen de Eliquo Water Group leidend worden op het gebied van water en energie? Waarom is daar voor gekozen?
 
“De strategische focus op slib-energie en nutriënten is in 2010 opgestart door samen te werken met Hegeman Beton en Industriebouw bv en Grontmij Nederland bv. In deze samenwerking is sleuteltechnologie steeds de verbindende factor geweest in een integrale projectomgeving. In 2013 werden er contracten getekend voor onder meer de realisatie van Omzet.Amersfoort, de fosfaatinstallatie van RWZI Amsetrdam-West en de optimalisatie van biogasgebruik op de RWZI Emmen. In deze projecten zijn steeds eigen sleuteltechnologieën en -technieken met elkaar verbonden in een uniek concept. Participaties in gelijke projecten, waarbij steeds onze sleuteltechnologieën voor slib – energie en nutriënten een belangrijke rol spelen, hebben ertoe geleid dat wij deze competenties in Nederland verder gaan uitbouwen en laten bijdragen aan het onderscheid dat de Eliquo Water Group ook in het buitenland wil gaan maken. Nederland is voor Eliquo een gidsland, waarmee de markt in het buitenland ook sterk ontwikkeld zal gaan worden.”
Jullie worden nu, net als Paques, onderdeel van SKion van Susanne Klatten. Paques kondigde deze week een reorganisatie aan. Verwachten jullie dat Susanne Klatten bij Eliquo ook zal gaan reorganiseren?
 
“De Eliquo Water Group is een nieuwe organisatie waar mevrouw Klatten haar strategische focus op de publieke watersector heeft ondergebracht. Binnen de groep zijn de voormalige communale wateractiviteiten van de SH+E Group, inclusief de eigen sleuteltechnologieën en het bestaande opdrachtenportfolio, ondergebracht. Van een reorganisatie in deze nieuwe organisatie is dan ook geen sprake.”
 
Wat gebeurt er met de industriële activiteiten van de SH+E group?
 
“De industriële activiteiten van de SH+E Group waren voorheen gebundeld onder de activiteiten van Hager + Elsässer GmbH (H+E). H+E is al vele jaren een onderscheidende partij voor industriële waterbehandeling en proceswater. Eliquo Water Group zal zich primair gaan richten op de markt van communale waterbehandeling. Voor de industriële wateractiviteiten wordt momenteel ook een investeerder gezocht. De verwachting is dat daarvoor op korte termijn met een gegadigde overeenstemming zal worden bereikt.”
SH+E Group
De Duitse SH+E group is sinds 2012 zelfstandig actief in Nederland. Wereldwijd werken er meer dan 1.050 mensen in 15 landen Europa, Noord-Amerika en Azië. Het bedrijf werd in 1986 door Bernhard Stulz opgericht onder de naam Stulz Elektrotechnik GmbH. Door sterke groei van de onderneming startte de familie met de huidige SH+E Groep. In 2006 fuseerde het bedrijf met  Hager + Elsässer en dankzij die fusie kon het bedrijf ook de industriële markt gaan bedienen. Acht jaar later worden de communale en industriële activiteiten opnieuw gescheiden. 
Eliquo
Onder de Eliquo Water Group GmbH zijn de communale wateractiviteiten van de voormalige SH+E Group ondergebracht. Tot de Eliquo Water Group behoren de Duitse bedrijven Eliquo Stulz GmbH en Eliquo Protec GmbH en het Nederlandse Eliquo Water & Energy bv. Eliquo Stulz GmbH is als aannemer actief in de publieke water- en rioolwaterzuiveringsmarkt. Eliquo Protec GmbH is gespecialiseerd in installatiebouw voor de levensmiddelensector en in
de verwerking van roestvaststaal. Eliquo Water & Energy BV biedt totaaloplossingen en innovatieve concepten aan voor de energieneutrale zuivering van rioolwater en het terugwinnen van nuttige grondstoffen. De nieuwe onderneming telt circa 250 medewerkers.