Elfi de Wit wordt afdelingshoofd Gebiedsadvies bij Sweco

De Wit won in het verleden diverse prijzen,  onder andere voor Meervoudig Ruimtegebruik. Na afronding van haar studie Stedenbouwkunde en de postdoctorale opleiding Architectural Design Management Systems aan de Technisch Universiteit Eindhoven werkte Focus op de toekomst.