Elf organisaties werken samen aan innovatieprogramma Dutch Windwheel 

Doel van het innovatieprogramma is om kansrijke technische en technologische innovaties te ontwikkelen en te combineren. Het gaat daarbij om innovaties op het snijvlak van water, energie, technologie en bouwtechniek. Zo worden de mogelijkheden onderzocht voor de ontwikkeling van lokale energieopwekking (onder meer EWICON, zon- en restwarmte, warmte-koude uitwisseling), het watersysteem, de ontwikkeling van een smart grid, het materiaalgebruik en de technologieën die de beleving en gebruiks- en attractiewaarde van de Dutch Windwheel en de omgeving versterken.

De samenwerkende organisaties willen de innovaties benutten in de Dutch Windwheel en daarop vooruitlopend al testen en toepassen. Het testen willen ze onder meer in The Green Village doen, de proeftuin voor duurzame innovatie in Delft. Voor het toepassen kijken ze in het bijzonder naar de Merwe Vierhavens in Rotterdam, een gebied dat de komende jaren ontwikkeld gaat worden. De bedrijven en kennisinstellingen willen daarbij graag samenwerken met de overheden: de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Rijk. Ze hebben de overheden uitgenodigd met hen te werken aan een roadmap waarmee in het eerste kwartaal van 2016 de basis moet worden gelegd voor het innovatieprogramma. 

Naar de bedrijvenregisterpagina van Deltares

(Persbericht Deltares, januari 2016)