Ekopak gaat 20 miljard gezuiverd afvalwater leveren aan Antwerpse industrie

De Antwerpse haven (foto: Port ofAntwerp).

Ekopak, water-link, Aquafin en PMV gaan gezuiverd afvalwater van Antwerpse gezinnen opwerken om in te zetten als koelwater voor bedrijven in de haven. Ekopak bouwt hiervoor een zuiveringsinstallatie om vanaf 2025 jaarlijks 20 miljard liter door Aquafin gezuiverd afvalwater op het hogere kwaliteitsniveau van koelwater brengen. Door gebruik te maken van een circulaire, alternatieve waterbron, wil het waterbedrijf de druk op de zoetwatervoorraden verminderen.

De betrokken partijen zetten samen een joint venture op die de koelwaterfabriek zal ontwikkelen. Waterkracht is volgens de betrokken partijen een toonaangevend voorbeeld van publiek-private samenwerking.

Waterkracht is in gesprek met de haven om de nieuwe zuiveringsinstallatie te bouwen op een perceel in het NextGen-district. De voormalige Opel-site transformeert de komende jaren tot een circulaire hub in de haven. Ekopak bouwt en exploiteert de fabriek. Aquafin loost het rioolwater nu na zuivering in de dokken, maar gaat het straks via een nieuwe leiding van 7 kilometer aan Ekopak leveren. Het bedrijf past membraantechnologie toe om het gezuiverde afvalwater op te waarderen voor verdere industriële toepassingen.

Speerpunt Blue Deal

Het project vormt een speerpunt van de Blue Deal van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om waterschaarste te voorkomen. “Door dit project moet minder water gehaald worden uit andere bronnen, zoals de ondergrond of het Albertkanaal’, zegt Demir in De Tijd. De 20 miljard liter drinkwater die door dit recyclageproject wordt uitgespaard, komt overeen met het waterverbruik van meer dan 600.000 mensen.

100 miljoen euro

De directe en indirecte investeringen die met het project gepaard gaan, bedragen meer dan 100 miljoen euro. Het project laat zien dat de urgentie voor industriële bedrijven om gezuiverd rwzi-effluent bij de zuiderburen toe te passen groter is dan in Nederland. De drinkwaterprijs is in België hoger dan in Nederland. Ook heeft het land meer last van verdroging.

Onderzoek Aa en Maas

In Oijen onderzoekt Waterschap Aa en Maas, samen met Brabant Water, momenteel of het effluent van de rwzi ingezet kan worden als water voor de industrie. Dit onderzoek zit nog in een verkennende fase. Bedrijven op het bedrijventerrein hebben aangegeven dit mee te willen verkennen.