EIT en EZ helpen Wetsus richting status EU centre of excellence

Binnen Wetsus werken 95 internationale bedrijven en 19 Europese universiteiten samen aan de ontwikkeling van nieuwe waterbehandelingstechnologie. Via haar partners en via flankerende programma’s voor onderwijs, valorisatie en vermarkting onder de vlag van WaterCampus Leeuwarden, werkt Wetsus voorts aan de vertaling van de ontwikkelde kennis naar de markt en de maatschappij. In 2007 is Wetsus door het ministerie van Economische zaken aangewezen als technologisch topinstituut, en sindsdien hebben zich vele bedrijven en universiteiten van buiten Nederland bij het in 2003 gestarte Wetsus aangesloten. Hierdoor, maar ook door een groeiend aantal Europese samenwerkingsprojecten die door Wetsus gecoördineerd worden (KP7, Interreg), door een unieke samenwerking die wordt opgezet voor samenwerking met regio’s in Europa en door een sterke aanwezigheid in de relevante gremia en boards in Brussel, vervult Wetsus de rol van de draaischijf voor watertechnologiekennis in Europa. Daarnaast is het multidisciplinaire laboratorium in Leeuwarden in toenemende mate de ontmoetingsplek voor Europees watertechnologietalent geworden.
Om deze positie verder uit te bouwen en te verzilveren heeft het ministerie van Economische zaken, vanuit het transitiebudget voor technologische topinstituten, een subsidie van € 2,5 miljoen voor Wetsus beschikbaar gesteld. In de komende 5 jaar kan Wetsus haar Europese ambities daarmee dichterbij brengen. Zo zal ingezet worden op o.a. het betrekken van het  MKB bij Europese samenwerkingsprojecten, het vinden van buitenlandse samenwerkingspartners, versterking van de reputatie van de sector, het coördineren en indienen van nieuwe onderzoeksvoorstellen en het opzetten van strategische samenwerkingsverbanden met relevante regio’s. Bij al deze activiteiten zal Wetsus nauw samenwerken met de bij haar haar aangesloten participanten, maar zeker ook met andere relevante actoren zoals het TKI-watertechnologie.
Bij het European Institute for Innovation and Technology (EIT) zijn de activiteiten van Wetsus niet onopgemerkt gebleven. Het blijkt dat Wetsus en haar programma goed passen in de doelstellingen en activiteiten van de onder het EIT ressorterende Climate-KIC. Daarom is Wetsus als affiliate partner tot deze KIC toegetreden (zie ook het EIT/Wetsus persbericht hierover). 
De aansluiting bij het EIT in combinatie met de nieuwe internationaliseringsimpuls vanuit EZ geven Wetsus een uniek momentum in haar ambitie om uit te groeien tot Europees centre of excellence for water technology.