“Einde aan de versnippering”

Door Loes Elshof


Welke achtergrond heeft  u binnen Aqua Nederland?

“Ik ben al jaren actief binnen Aqua Nederland, ooit begonnen in werkgroepen als zwembadwater en later legionella. Na het vertrek van Joost Timmerman (naar Paqell) ben ik – op dat moment vicevoorzitter –  naar voren geschoven. Ik zie het als een uitdaging om onze vereniging breder te maken en mee te werken aan het terugdringen van de versnippering in de watertechnologiesector. De voorgenomen fusie met VLM, maar ook de samenwerking binnen de WaterCoalitieNL draagt hier in grote mate aan bij.”

Wat is veranderd, sinds Aqua Nederland enkele jaren terug het “tienpuntenplan” lanceerde?
“Het 10-puntenplan is in 2011 samen met VLM opgesteld voor de ontwikkeling van het MKB in de watersector. Het is een doorlopend proces, waar we nog steeds aan werken. Samen hebben wij een begin gemaakt om de versnippering binnen de watertechnologiesector aan te pakken. We starten nieuwe werkgroepen, daar gebeurt tenslotte het werk van onze branchevereniging. Eind 2012 was dat de werkgroep afvalwater en binnenkort gaan de werkgroepen  (afval)watertransport en ‘sensoring’ van start.  Op de Aqua Nederland vakbeurs in Gorinchem hebben we daar ook deelnemers van de RioleringsVakdagen bij proberen te trekken”

Zijn de werkgroepen populair?
“Voor werkgroepen, zoals die van legionella, staan mensen te dringen. Ook voor andere werkgroepen is veel belangstelling. Het is natuurlijk de bedoeling dat de deelname onze leden ook werk oplevert. Verder zorgen we dat de werkgroepen zo snel mogelijk hun opgedane kennis delen met de andere leden. In het verleden gebeurde dat nog niet altijd even goed.”
Werpt de samenwerking in de WaterCoalitieNL vruchten af?
“Met de partners VLM, NWP en de Wateralliance hebben we seminars op de vakbeurs Aqua Nederland georganiseerd. Het kennisprogramma is heel goed ontvangen. Volgens de organisator is ten opzichte van vorig jaar het aantal exposanten met 20 procent  gegroeid en er waren 15 procent meer bezoekers. Ook op de beursvloer hoorde ik dat er waardevolle gesprekken zijn gevoerd, de sfeer was goed en deelnemers reageerden  enthousiast. Er ligt nog veel potentieel voor onze vereniging, als alle exposanten lid zouden worden… Binnenkort is de IFAT beurs in München. Daar komt een gezamenlijke stand van de WaterCoalitie.NL, waar onze deelnemende partijen een platform kunnen krijgen.”

Veel omzetwinst is te boeken in het buitenland. Wat zijn de plannen van Aqua Nederland?
“Het buitenland is de toekomst en Nederland is een typisch exportland. Toch zijn veel van onze bedrijven zijn nog nationaal gericht, maar op een gegeven moment loop je in Nederland tegen de grenzen aan. Het is belangrijk dat wordt geïnvesteerd in het vermarkten van onze watertechnologie. We zijn een voorstander van demonstratieprojecten in binnen- en buitenland, gesteund door de overheid en waarmee we onze innovaties kunnen laten zien.”
“Een van de aantrekkelijke punten van VLM is, naast expertise op het gebied van lucht en milieu, hun uitgebreide ervaring met buitenlandse handelsmissies. We willen daar ook onze leden mee kennis laten maken.
Aqua Nederland wil leden stimuleren en hen helpen te ontplooien, maar niet koste wat kost. Belangrijk is dat we blijven innoveren in duurzame thema’s in de watersector zoals nutriëntenterugwinning, water en energie en hergebruik van afvalwater – dit waren ook thema’s tijdens de seminars op de vakbeurs. Verder moeten we niet vergeten dat een deel van onze leden tot een internationaal moederbedrijf behoort, en daardoor niet anders dan nationaal kan werken.”
Bent u tevreden met de aandacht die het MKB van de overheid en de Topsector krijgt?
“Door inspanningen van alle partijen zijn overheid en het MKB nader tot elkaar gekomen. Ook de vaste aanwezigheid van een MKB-vertegenwoordiger in het Topsectoroverleg draagt hier aan bij. Het is zeker zo dat het MKB meer kansen krijgt dan in het verleden,  leden doen mee met onderzoeksprogramma’s en  kunnen subsidies aanboren. Ook worden we vaker gevraagd om advies als het gaat om wet- en regelgeving.”
“Bij handelsmissies speelt Aqua Nederland nog een ondergeschikte rol. Al haken steeds meer van onze leden aan bij de initiatieven van VLM, NWP en Wateralliance. Ik vind wel dat het initiatief voor deelname aan dit soort missies meer vanuit de leden zelf moet komen, dat stimuleren wij ook meer en meer bij onze leden. Via de WaterCoalitieNL trachten we meer invloed uit te oefenen op de handelsmissies in samenwerking met de overheid.”
U werkt in het dagelijks leven bij Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. Geen MKB.
“Dat klopt, maar er zijn meer grotere bedrijven lid. Ik ben technical service manager bij de sub-business unit Chlor-Alkali. Naast chloor produceren we chemicaliën zoals natronloog, bleekloog, zoutzuur en ijzerchloride, die onder andere worden gebruikt bij de drinkwaterproductie en afvalwaterbehandeling in West-Europa.”

Wanneer gaat de fusie met VLM plaatsvinden?
“Op dit moment zet een gezamenlijke taskforce de voor- en nadelen van de fusie op een rij.  In juni informeren we de leden van beide verenigingen. Het zijn uiteindelijk de leden die hierover besluiten. Als we overgaan tot fusie worden we samen de grootste vereniging van MKB’ers in de watertechnologie. Hiermee kunnen we als MKB een sterke vuist maken.”