Eijkelkamp en Van Essen Instruments vernieuwen samenwerkingsverband

Frank Tillmann, ceo van Eijkelkamp Soil & Water, zegt trots te zijn op het feit dat zijn bedrijf en Van Essen Instruments ook de komende jaren intensief blijven samenwerken: “Bij alle thema’s waarbinnen wij als Royal Eijkelkamp betrokken zijn – denk bijvoorbeeld aan verstedelijking, landontwikkeling, vervuiling en landdegradatie – is het monitoren van grondwaterstanden of zoutwaterintrusie van essentieel belang. Dat wij al meer dan twintig jaar exclusief distributeur zijn van de Diver water level loggers, software en accessoires, geeft aan dat we kunnen spreken van een vruchtbare samenwerking. Bovendien voorzie ik nog altijd flinke groeimogelijkheden voor de Diver producten binnen ons Smart Sensoring-concept.” De Diver water level logger is een veelgebruikt instrument voor automatische metingen en registratie van grondwaterstanden, geleidbaarheid en temperatuur.

Johan van Bruggen, general manager van Van Essen Instruments: “Het is goed nieuws voor ons dat we de jarenlange relatie met Eijkelkamp Soil & Water opnieuw hebben kunnen vastleggen in deze samenwerkingsovereenkomst. Eijkelkamp geeft ons de mogelijkheid om ons specialisme op het gebied van grondwaterstanden en datalogging op de juiste manier bij de gebruiker te brengen. Door gezamenlijk op te trekken, kunnen wij ons ook verder ontwikkelen in een markt die om nieuwe oplossingen vraagt.”