stortplaats_water
foto: GroenLinks

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft de eigenaar van de voormalige stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek gedwongen het verontreinigde water in de ringsloot, de buffervijver en op het bospad zo snel mogelijk af te voeren. Volgens de dienst is de verontreiniging een gevolg van uitspoeling van de afdekking met staalslakken.

De eigenaar heeft op aanwijzing van ODRA een extra pomp geïnstalleerd om de sloot en de vijver leeg te pompen en zal ook de verontreiniging op het bospad wegzuigen. De dienst dreigt met een dwangsom als het bedrijf geen maatregelen neemt om herhaling van de uitspoeling van vervuild regenwater te voorkomen. Het bedrijf is gelast vijf extra peilbuizen te plaatsen. Via de peilbuizen is te meten of er sprake is van uitspoeling en vervuiling van het grondwater.

Witte substantie

Het ‘witte water’ is een gevolg van afspoeling van overtollig regenwater van de voormalige stort. De stort is afgedekt met staalslakken die nog moeten uitharden (carboniseren) om de bovenkant te stabiliseren zodat er zonnepanelen op geplaatst konden worden. De ‘witte substantie’ is calciumhydroxide dat bij aanraking brandwonden en blaren kan veroorzaken.
Die voorzieningen om het afspoelende regenwater op te vangen, blijken na het weekend met storm en overvloedige regen (50 millimeter) te krap bemeten. Daardoor staan de ringsloot en buffervijver op het terrein en het bospad buiten het terrein onder ‘wit water’. Het probleem van de krappe sloot en vijver was volgens de dienst bekend en het bedrijf is daar eerder al op aangesproken.

Kwel

Omwonenden en lokale politieke partijen dringen al geruime tijd aan op maatregelen. In januari 2020 meldden omwonenden de aanvoer van sterk stinkend ‘grijs slib’ dat boven op de al tien jaar gesloten stort werd aangebracht. In oktober vorig jaar kwam de voormalige stortplaats opnieuw in het nieuws vanwege een onvoorziene kwelsituatie. Uit monstername van het percolaat bleek toen al dat het ging om calciumhydroxide dat vrijkomt bij de uitharding van de staalslakken.

Maatwerk

Naar aanleiding van de kwelsituatie heeft de provincie Gelderland, als bevoegd gezag, Arcadis gevraagd onderzoek te doen naar de ‘witte substantie’. Uit dat onderzoek bleek eind vorig jaar dat het kwelwater, naast calciumhydroxide, ook verhoogde concentraties zware metalen en aluminium bevatte. In het onderzoeksrapport stelde Arcadis voor om de definitieve bovenafdichting zo snel mogelijk te realiseren en onder het zonnepark een folie aan te brengen. De provincie heeft dit voorstel toen ter beoordeling voorgelegd aan de Omgevingsdienst Arnhem.