”Eigen drinkwatervoorziening Texel nu niet interessant”

Twee jaar geleden, op het hoogtepunt van de zomer toen het eiland overstroomd werd met toeristen, brak een van de twee toevoerleidingen in het Marsdiep. PWN moest tankwagens inzetten om de watertoevoer op peil te houden. D66 gaf toen aan van de ‘kwetsbare positie’ af te willen en verwees naar Aruba da zelf zeewater zuivert. 
Niet lonend
Met membraandestillatie zijn elders goede resultaten gehaald, de verwachting was dat deze methode ook voor Texel interessant kon zijn. Dat blijkt niet het geval. Kostentechnisch loont het niet als geen gebruik gemaakt kan worden van goedkope warmte. Vervanging van de huidige oostelijke zinker heeft nu de voorkeur van drinkwaterleiding PWN. Onlangs is gestart met het maken van een proefboring voor deze nieuwe drinkwaterleiding vanaf Den Helder. Mocht daaruit blijken dat een gestuurde boring niet haalbaar is, dan worden en nieuwe zinker en een drinkwaterinstallatie op Texel als plan B genoemd.
Lees hier de haalbaarheidsstudie van TNO.