Eickhout eist opheldering Europese Commissie over afvalwaterinjectie NAM

Uit documenten die zijn vrijgekomen via een WOB-procedure van NRC Handelsblad blijkt dat de NAM in haar documentatie de naamgeving van afvalwaterinjectie heeft veranderd. Hierdoor valt zij mogelijk niet onder de eisen die Europese wetgeving stelt voor afvalwaterzuivering. Europarlementariër Bas Eickhout: “Het lijkt erop dat de NAM met een woordspelletje Europese regels aan haar laars probeert te lappen. Dat is onacceptabel; ik verwacht van de Europese Commissie dat zij in dat geval onmiddellijk ingrijpt.”

Door te spreken van production water in plaats van disposal water verwacht de NAM dat het injecteren van zwaar vervuild water niet onder de Richtlijn voor Industriële Emissies valt, waardoor ze geen gebruik hoeven te maken van zogenaamde best beschikbare technieken. Eickhout: “Zo kan het afvalwater dat bij oliewinning in Drenthe vrijkomt zonder enige behandeling in Overijssel worden gedumpt. Dat is goedkoop voor NAM, maar enorm risicovol voor de bodem, grond- en drinkwater.”

Eickhout vraagt zich af in hoeverre de Nederlandse overheid hierin een rol heeft vervuld. “De belangen van de gas- en olie-industrie mogen niet ten koste gaan van mens, milieu en het klimaat,” aldus Eickhout. “Ik vraag mij dan ook af hoe deze truc niet is opgemerkt door de overheid.”

In het door NRC opgevraagde document staat in een email uit november 2010 expliciet te lezen dat het Staatstoezicht op de mijnen de term “afvalwater” ontraadt. ‘Bij de GRE-leiding (0697) wordt in het vBvT gesproken over afvalwater (disposalwater) terwijl bij de andere leidingen over zout injectiewater wordt gesproken. Gaarne corrigeren bij het definitieve BvT. Wij zijn niet gecharmeerd van de term afvalwater’, aldus de tekst van een email over de ingebruikname van leidingen.

UPDATE 26 januari

 “Er is geen sprake van dat de NAM onder bepaalde Europese regels probeert uit te komen door haar injectiewater anders te benoemen”, laat Pierre Wimmers, woordvoerder van de NAM, in een reactie op dit bericht weten.
“In de praktijk gebruikt de NAM voor haar injectiewater verschillende benamingen (injectiewater, productiewater, afvalwater). De samenstelling van het injectiewater bepaalt welke regels en vergunningen van toepassing zijn, niet de naam die men aan dat injectiewater geeft.”
Wimmers benadrukt dat de vergunningen die door het Ministerie van Economische Zaken zijn verleend, in lijn zijn met de relevante nationale en Europese regels. “De vergunningen zijn toegekend op basis van de samenstelling van het injectiewater. Het injectiewater van NAM blijft ruim binnen die normen. Op de naleving van die normen wordt toegezien door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).”