EIB leent 400 miljoen euro aan waterschapsbank

Dit is een uitvloeisel van  de samenwerkingsovereenkomst die eind vorig jaar werd getekend. Hierin werd vastgelegd dat de twee financiële instellingen kennis en ervaring zouden gaan uitwisselen om zo publieke projecten in Nederland beter te kunnen ondersteunen.
De EIB stelt het krediet beschikbaar zodat de NWB Bank op zo gunstig mogelijke voorwaarden kan lenen aan de publieke sector. Dit betekent dat ze minder besteden aan renteaflossingen. Dat moet onder meer bijdragen aan het beter betaalbaar maken van bijvoorbeeld projecten van waterschappen. Aangezien de EIB nooit meer dan 50% van de totale waarde van een project mag financieren, zal samen met de NWB Bank voor een totaal van EUR 800 miljoen aan projecten gerealiseerd kunnen worden.
“De NWB Bank kijkt continu naar mogelijkheden om haar beschikbaarheid als financier van haar klanten in de Nederlandse publieke sector tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden te maximaliseren”, aldus Frenk van der Vliet, directielid van de NWB Bank. “Via de lening van de EIB biedt de NWB Bank ook kleinere projecten en klanten, die anders hiervoor niet in aanmerking zouden komen, de gelegenheid te profiteren van goedkope EIB financiering.”
Vicepresident Pim van Ballekom van de EIB stelde: “Hoewel we veel financiële en technische expertise met ons meebrengen, kan de EIB op bepaalde niveaus niet zelf in de markt aanwezig zijn, omdat we daar simpelweg de mankracht en specifieke kennis van de markt niet voor hebben. De vruchtbare samenwerking die we vorig jaar met NWB Bank afsloten zal zich nu dan ook gaan vertalen in concrete steun aan projecten ten behoeve van de Nederlandse burger.”

Waterschapsbank
De NWB Bank is een national promotional bank en financiert haar activiteiten op de internationale geld- en kapitaalmarkten op basis van een zeer sterke vermogenspositie en ratings van Moody’s (Aaa) en Standard & Poor’s (AAA). Sinds 4 november 2014 valt de NWB Bank als significante bank onder direct toezicht van de Europese Centrale Bank.

Deze zomer gaf de Waterschapsbank nog een 10 jaars-benchmark Waterobligatie uit ter grootte van EUR 1.000.000.000. De uitgifte van deze tweede Waterobligatie volgde op de succesvolle uitgifte van de eerste Green Bond benchmark ter grootte van EUR 500 miljoen in juni 2014.