Afmitech Friesland en Betonputten komen met ‘HWA op maat’

Met snel toenemende warmterecords en het brede gevoel van urgentie als het gaat om het realiseren van een duurzame toekomst voor de aarde is ook het efficiënt omgaan met zoetwater een steeds prominenter onderwerp. Daarbij zijn overheden, projectontwikkelaars, industrie, particulieren, maar vooral ook installateurs naarstig op zoek naar kennis en expertise om op een slimme wijze om te gaan met hemelwaterafvoer (HWA). Afmitech Friesland heeft hiervoor in samenwerking met Betonputten.nl ‘HWA op maat’ ontwikkeld.

“Met ‘HWA op maat’ willen wij installateurs, maar ook anderen een oplossing bieden die het meest efficiënt is”, aldus Jan Boele de Jong, directeur van Afmitech Friesland. “Wij hebben als decentrale afvalwaterzuiveraar zeer specifieke kennis in huis voor het hergebruiken van water, ook hemelwater. Met Betonputten.nl leveren we die systemen snel en gemakkelijk, maar door ieder project specifiek te benaderen kunnen we de opvang en het hergebruik van hemelwater voor iedere klant op maat aanpakken. En uiteraard is dat efficiënter en bij grootschalige nieuwbouwprojecten scheelt dat enorm in de kosten.”

De ondernemer wijst erop dat ook het momentum van belang is bij het maken van keuzes. “Zoetwater is in Nederland nog relatief goedkoop, maar het is uiteraard niet meer van deze tijd om daar slordig mee om te springen. Hemelwater hoeft niet in het HWA-riool of de sloot te verdwijnen, maar kan worden opgevangen en worden hergebruikt. Dat scheelt de gebruiker in kosten en ook de riolen worden er mee ontlast. Met een eigen buffer ben je bovendien verzekerd van voldoende waterdruk en dat kan bijvoorbeeld bij het sproeien van tuinen, plantsoenen of velden van groot belang zijn. Het is niet voor niets dat een gemeente als Eindhoven zogenaamde waterbuffering bij de nieuwbouw van huizen al verplicht stelt. Er is zelfs een subsidie voor beschikbaar. Die kant zal het landelijk ook op gaan en bouwers en installateurs willen daar iets mee. Wij kunnen ze daarbij helpen.”