Eeuwenoude obligatie waterschap trekt internationale aandacht

De eeuwigdurende obligatie is handgeschreven op een geitenvel en levert nog steeds rente op. Bij deze obligatie gaat het om € 11,35 per jaar. De huidige eigenaar, de Universiteit van Yale, kreeg in 2003 voor het laatst rente uitbetaald. De aankoop van de obligatie kostte de universiteit destijds in 2003 € 24.000,-

Oudst bekende obligatie
De oudst bekende obligatie ter wereld die nog steeds rente geeft, is een in 1624 uitgegeven eeuwigdurende 2,5 % lening ter waarde van 1200 gulden, eveneens van Lekdijk Bovendams.
De Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven beschermt grote delen van Holland en Utrecht tegen het water. Al sinds 1593 gaf Lekdijk Bovendams rentebrieven (obligaties) uit om dijkversterking en –herstel te bekostigen. In de eerste helft van de 17e eeuw werd door Lekdijk Bovendams een bedrag van 300.000 gulden aan obligaties uitgegeven om het herstel van de dijk na talloze dijkdoorbraken te financieren.

Een veilige Lekdijk
De aanleg in 1648 van een krib in de rivier de Lek bij het gehucht Honswijk (tegenwoordig gemeente Houten), die voorkomt dat Lekwater de dijk erodeert, is een preventieve maatregel die dijkdoorbraken voorkomt. 
De vermelding van de uitbetaling van de obligatie komende maandag op de site van het waterschap leidde tot een stroom aan nationale en internationale aandacht. Via het ANP belandde het op de redactie van Bloomberg News. Daarna ging het via twitter snel. 
De Canadese radio interviewde Yale-archivaris Timothy Young en zelfs een Russische nieuwssite berichtte over de oude, maar nog steeds geld opleverende obligatie.

Bezoek aan de krib
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden dat op veel media aandacht rekent maandag heeft ook een bezoek aan de krib langs de Lekdijk op het programma gezet.  

Green bonds
Dat er nog altijd een obligatie die is uitgeschreven op een geitenvel werkzaam is, is heel bijzonder. Tegenwoordig gaan er uiteraard  totaal andere bedragen om in de waterobligatieleningen. De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) maakte eind augustus nog bekend een 10 jaars-benchmark Waterobligatie te hebben uitgegeven ten grootte van 1.000.000.000 euro. Eerder, in juni 2004, gaf de NWB Bank al een obligatie uit van 500 miljoen euro. De NWB Bank geeft al sinds de oprichting in 1954 obligaties uit voor waterschapsprojecten. Tegenwoordig wil de NWB Bank de activiteiten van de Nederlandse waterschappen financieren met groene obligaties, de zogeheten Green Bonds. Beleggers investeren daarmee in duurzame activiteiten als die van het waterschap. 

foto Yale University