Eerste Winnet-gemeente over op H2gO

De gemeenten Houten, De Bilt en Woerden hadden dringend behoefte aan een nieuw telemetriesysteem. Een projectgroep van deze gemeenten samen met Utrecht, HDSR en adviesbureau RoyalHaskoningDHV heeft een aanbestedingsdocument opgesteld. In april 2013 is het werk onderhands aanbesteed op basis van EMVI. I-Real scoorde de meeste punten op basis van prijs/kwaliteit. I-Real ontving bij de boordeling van het plan van aanpak bonuspunten door bruikbare delen van onderstations als gemalen en pompen te hergebruiken in H2gO. Door aanpassingen in PLC-software te verrichten, werd vervangen voorkomen.
Sturen
De gemeente Houten is de eerste Winnet-gemeente die alle installaties op de regionale H2gO-hoofdpost heeft aangesloten. Voor de gemeente is het belangrijkste voordeel dat ze nu inzicht hebben in ‘trending’ gegevens. Door een reeks van data van de prestaties van het rioolstelsel te analyseren, kunnen de beheerders beter beoordelen hoe het rioolsysteem daadwerkelijk functioneert. Dat wordt mogelijk doordat het gedrag van het riool nu kan worden gekoppeld aan de dagelijkse gegevens van draaiuren, waterniveaus in het stelsel en bij de overstort- en neerslaggegevens.
Het rioleringssysteem in de gemeente Houten kent naast de 276 minigemalen, 62 rioolgemalen en 2 bergbezinkbassins ook minder voorkomende objecten als helofytenfilters (zie afbeelding). Deze ‘typische’ toepassingen als helofytenfilters worden in Houten opgenomen in H2gO. Daar is in nauwe samenwerking met de gemeente speciale software voor gemaakt. De helofytenfilters worden nu optimaal ingezet voor overstorten.

De volgende fase in het project bestaat voor Houten uit het inrichten van het Onderhoud Management Systeem (OMS). Dit OMS is een integrale module in H2gO. In OMS worden alle vaste, correctieve en preventieve onderhoudsgegevens op een uniforme manier verwerkt en opgeslagen. 
Profiel I-Real
I-Real is gespecialiseerd in de ontwikkeling en realisatie van software en besturingsprogramma’s voor diverse toepassingen bij (semi-)overheden en private marktpartijen. De oplossingen van I-Real maken het operationeel beheer van technisch complexe systemen op het gebied van watervoorziening en energieverbruik, makkelijker toegankelijk, intelligent koppelbaar, beter beheersbaar, veiliger en duurzamer.