Eerste kilo bioplastic uit afvalwater ziet levenslicht

In 2013 startte op de industriële waterzuivering bij chocoladefabrikant Mars in Veghel ook een pilot naar de productie van bioplastic. In Nederland zijn dus twee consortia bezig met de ontwikkeling van bioplastic uit afvalwater. De gebruikte technologie is verschillend, maar het principe waarmee wordt gewerkt en het product (polyhydroxyalkaat, PHA) komen overeen. Productieproces
Bij het productieproces wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde gemengde cultuur van bacteriën. Die verschillende bacteriën worden afwisselend bijgevoerd met vluchtige vetzuren en daarna op dieet gezet. Als een reactie op het wisselende regime van overvloed en schaarste gaan de bacteriën energie opsparen voor moeilijke tijden. Die energie slaan ze niet op in de vorm van vet, maar als bioplastic, wat daarna in poedervorm wordt geoogst. Het poeder wordt bewerkt tot een kunststofkorrel die door de industrie als grondstof kan worden gebruikt. Dankzij de gemengde bacteriecultuur is de techniek op alle locaties waar een waterzuivering aanwezig is toepasbaar, want de productie in een gemengde cultuur vereist geen steriele omgeving. Installaties van riool- en afvalwaterzuiveringen kunnen dus relatief makkelijk worden aangepast.

Rioolwaterzuivering
PHA bioplastics zijn een goed voorbeeld van de nieuwe generatie bioplastics die op dit moment op de markt geïntroduceerd worden. Het biedt waterschappen de mogelijkheid om hun rioolwaterzuiveringen om te zetten in een Grondstoffenfabriek. Het project toont aan dat het mogelijk is om PHA te produceren dat voldoet aan marktconforme eisen.