emissieloze_dijkversterking_stenendijk_hasselt
Foto: de dijkversterking van Stenendijk in Hasselt (website WDODelta)

Op 14 juli werd het officiële startschot gegeven voor de dijkversterking van de historische Stenendijk in het Overijsselse Hasselt. Deze oude Zuiderzee-kering wordt versterkt door over een lengte van ruim één kilometer 12 meter lange damwanden in de dijk te drukken, dat volledig elektrisch gebeurt. Hiermee is het de eerste dijkversterking van Nederland die emissieloos wordt uitgevoerd.

De Stenendijk is een monumentale stenen muur van ruim één kilometer lang die niet meer voldoet aan de huidige eisen voor waterveiligheid. De dijk ligt in Hasselt aan het Zwartewater en het project maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). “Samen met de Dijkzone Alliantie Stenendijk werken we aan het versterken van deze eeuwenoude stenen waterkering. Een stukje Hollands glorie dat we willen behouden, maar wel versterkt moet worden. Dat doen we met modern vakmanschap pur sang”, vertelt bestuurslid Breun Breunissen van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

Emissieloze dijkversterking

De Dijkzone Alliantie Stenendijk (bestaande uit Ploegam, Dura Vermeer en Gebroeders De Koning, in samenwerking met Koninklijke Woudenberg, Fugro en TAUW) kwam met de oplossing om de risico’s te beperken door het werk emissieloos uit te voeren met een zogeheten Silent Piler. Dit is de machine die de damwanden in de dijk drukt. De machine kan, met een maximale drukkracht van 100 ton, dagelijks gemiddeld zo’n 15 tot 20 damwanden wegdrukken met een lengte van maximaal 20 meter. Eind oktober moet de damwand erin zitten.

Ploegam won eerder de Cobouw InfraTech Publieksprijs op het gebied van productinnovatie. Ze ontwikkelden, samen met partners Staad en UMS, een elektrische rupsgraafmachine met verwisselbare accu’s, voor een emissieloze dijkversterking. Bestuursvoorzitter Ploegmakers van de Dijkzone Alliantie, tevens directeur van Ploegam, noemt het project “een mooie kans voor ons om de volgende generatie elektrisch materieel op grote schaal toe te passen.”

Trillingsvrij

Met deze emissieloze dijkversterking wordt de uitstoot van stikstof op het Natura 2000-gebied tot 0 gereduceerd én wordt er volledig trillingsvrij gewerkt. Omdat er een aantal woningen tegen de dijk zijn aangebouwd, is het sowieso een must om geluidsarm- en trillingsvrij te werk te gaan.

Uniek

Eric Withaar, directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma: “Het HWBP versterkt de komende 28 jaar 1.500 kilometer dijk. Dit is het eerste project waar volledig elektrisch wordt gewerkt. Een belangrijke mijlpaal waar het waterschap trots op mag zijn. Dat de eerste emissieloze dijkversterking ook nog eens hand in hand gaat met de restauratie van de markante eeuwenoude Stenendijk maakt dit project uniek.’’

Deadline: december

Naar verwachting is eind december de dijkversterking klaar. Ook moet het fietspad nog worden vernieuwd dat over de dijk loopt en moet de op sommige plekken meer dan vijfhonderd jaar oude muur nog worden gerestaureerd. Deze werkzaamheden worden in het voorjaar van 2023 afgerond.

Waaldijk ook emissievrij versterkt

In een iets aangepaste samenstelling gaat dit samenwerkingsverband, in opdracht van Waterschap Rivierenland, ook de zestien kilometer lange Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg, die eveneens grenst aan een Natura 2000-gebied, versterken. Dat gebeurt met zo’n dertig tot veertig elektrische bouwmachines ook geheel emissievrij.